new-logo

Тест: Наченки на гражданското общество в България и неговото проявление - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои граждански организации, създадени след Освобождението, са наследници и продължители на практиката от периода на Възраждането?
2
Кои граждански организации са създадени и работят за решаване на националния въпрос след Освобождението?
3
Кои твърдения за гимнастическите дружества, създадени след Освобождението, са верни?
4
Създадените след Освобождението граждански организации в сферата на образованието и просветата допринасят за максималното обхващане на подлежащите на обучение деца, включително социално слабите и тези с увреждания.
5
С какво гражданските инициативи допринасят за създаването на новаторска образователна система в България след Освобождението?
6
Коя е най-голямата библиотека в България, създадена след Освобождението, която и до сега е лидер в библиотечното дело?
7
Кои твърдения за читалищата в България са верни?
8
Ученическите и учителските дружества, създадени след Освобождението, често влизали в конфликти, които спомагат за развитие на отношенията им.
9
Кои твърдения за създадената през 1925 г. организация Съюз за защита на децата са верни?
10
Свържи изображенията с дейностите, които развива Българския червен кръст.
11
Кои организации в подкрепа на хора с увреждания, създадени през 20-те – 30-те години на ХХ век, съществуват и до днес?
12
След войните от първата половина на ХХ век Българската православна църква развива мащабна и системна благотворителна дейност.
13
Коя организация създава инициативата за празник, специално посветен на децата?
  • Запиши цялото име на организацията.
14
Кой български политик има изключителни заслуги за създаването на Българския червен кръст?
  • Запиши името и фамилията на личността, без съкращения.
15
Попълни пропуснатите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас ще провериш знанията си за създадените и действащите след Освобождението граждански организации. В какви социални сфери се реализират структурите на гражданското общество? Знаеш ли какво представляват комитетите "Единство" и гимнастическите дружества? Какви нови функции поемат създадените още през Възраждането организации в сферата на просветата и културата? Какви цели си поставя създаденият праз 1925 г. Съюз за защита на децата? Кой български политик има изключителни заслуги за създаването на Българския червен кръст? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се