Упражнение: Азия - Стопанство - териториално разпределение и различия - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Азия - стопанство - териториално разпределение и различия  - част 2" по география за 7 клас ще проверите знанията си за стопанския отрасъл транспорт и икономическите региони в Азия. Ще отговаряте на въпроси за факторите и особеностите на транспорта. Ще разберете дали познавате особеностите на икономиките на отделните региони. Ще имате възможността да поразсъждавате върху интересни факти за някои характерни животни и растения в различните части на Азия. Ще работите със стопанска карта, за да откриете несъответствие в стопанските дейности. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В коя подточка са изброени всички отрасли на стопанството?
5т. 2. Кой вид транспорт НЕ е представен в Азия?
5т. 3. На колко икономически региона се поделя територията на Азия?
5т. 4. Коя от изброените земеделски култури е най-характерна за Азия?
5т. 5. Търговията, банковото дело, образованието и здравеопазването са най-добре развити в:
6т. 6. Шинкансен е:
6т. 7. В кой от икономическите региони на Азия икономиката е най-добре развита?
6т. 8. Кой регион в Азия се специализира в производството на фъстъци, захарна тръстика, подправки, чай и памук?
6т. 9. Кой от изброените фактори затруднява транспортните и търговските връзки в азиатските държави?
6т. 10. Каучуковите плантации са разпространени в:
6т. 11. В коя двойка "страна - регион" има допусната грешка?
6т. 12. Свържете стопанските дейности с региона в Азия, за който са най-характерни:
11т. 13. Къде в стопанската карта на Азия е допусната грешка?
11т. 14. Кое от изображенията е на животно, което е типично домашно животно, отглеждано в Южна Азия?
11т. 15. Напишете името на растението, за което се отнася следното:
  • Името на това растение се свързва с птицата феникс, защото се възражда с млади издънки от корените. Отглежда се от хилядолетия в Арабския полуостров и Иран. Плодовете й се наричат фурми. Те са основна храна за населението в Западна Азия и основна износна стока. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!