new-logo

Тест: Българските земи в контактната зона на две цивилизации - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой географски регион през Средновековието се превърнал в "контактна зона" на две цивилизации, разделени от религията?
2
Какво е общото между исляма и християнството?
3
Вярно или грешно е твърдението: За българите османските завоеватели били нечестници и неверници, а за османците българите били безбожници и езичници.
4
През кой век започнал сблъсъкът между двете религии?
5
През кой век българските земи станали част от контактната зона?
6
За коя религия се отнася описанието?
  • Занимавали се със скотовъдство, водели номадски начин на живот, използвали наличните условия, което ги кара да залагат на традициите и човешкият опит, следвали фазите на луната и част от ценностната им система бил газавата.
  • християнство, ислям, юдаизъм
7
Как се наричал обширният регион, в който християнство и ислям съжителствали чрез противопоставяне и в който двете цивилизации са в непрекъснато противодействие и взаимодействие?
  • Подреди разбърканите думи и получи верния отговор.
  • аанкотнтк аанз
8
За коя религия се отнася описанието?
  • Техният поминък бил аграрното стопанство, водели уседнал начин на живот, те променяли средата, в която живеят и усъвършенствали технологиите, водели се от слънцето при формирането на календара си и изповядвали милосърдието.
  • ислям, християнство, юдаизъм
9
Къде възникват християнството и исляма?
10
Кое от твърденията НЕ е последица от сблъсъка между двете религии - християнство и ислям?
11
Попълни липсващите думи, за да разбереш повече какви са последиците за българския народ вследствие на отношенията между християнство и ислям:
  • рилигиозната, културната, еволюция, историческата, османска власт, контактна зона
12
Кое от твърденията НЕ е свързано с опозицията между двете религии?
13
Попълни липсващите думи и разбери какви са общите елементи между двете световни религии - християнството и исляма.
14
Прочети сурата от Коран и отговори на въпроса: С кой християнски пророк се свързва името Иса?
  • Коран, сура 61 Ас-Сафф, аят 6
  • И рече Иса, синът на Мариам: „О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората преди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.“ А когато [Мухаммад] им донесе ясните знаци, рекоха: „Това е явна магия.“
15
Попълни липсващите думи и разбери какво е отношението на българите към османските нашественици.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас "Българските земи в контактната зона на две цивилизации. Част 1" ще обогатиш знанията си за приликите и разликите между християнството и исляма, как двете религии и култури си влияели. Каква е връзката на юдаизма с християнството и исляма? Вярно ли е, че двете световни религии възникват на един историко-географски ареал - териториите между Средиземно и Червено море? Как съжителстват българи и османци в т. нар. "контактна зона"? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се