new-logo

Тест: Антиосманската съпротива на българите - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прочети историческият извор и отговори на въпроса: Какви били хайдутите за българите?
  • " Хвала на Бога, царят благодетел наш, пролетта благословена настъпи и заедно с нея дойде времето, когато от всички страни и посоки ще навлязат хайдути и ще плъзнат по пътищата...Следователно охраната на опасните и несигурни места се явява задача от най - голямо значение... Тъй като подчинената ти каза е с нееднородно и смесено население и е вероятно, когато появилите се хайдути биват открити и преследвани, те да се укриват..."     
2
Кои били условията, при които избухнали българските въстания през XVI - XVII в.?
3
През коя година избухва Първото търновско въстание?
4
Кое НЕ е част от организацията на хайдутите?
5
От кой век е първото известие за хайдути?
6
Кои били основните причини и фактори за избухването на Първото търновско въстание?
7
Какъв е поводът за избухването на Първото търновско въстание?
8
Какви били резултатите и значението от Първото търновско въстание?
9
Попълни липсващите думи и разбери повече за една от формите на антиосманска съпротива:
  • агресията, рядка, хайдушката, постоянна, въстаническата, агресивно, дестабилизация, икономическата, открито
10
Вярно или грешно е твърдението: Хайдутството е най-масовата, организирана и продължителна съпротива на българите срещу османската власт.
11
С какво НЕ свързваш посочените факти?
  1. частната собственост - чифлици
  2. еничарските бунтове
  3. финансовата криза
  4. въстанията в Анадола
  5. битката при Лепанто
12
Прочети историческия извор и отговори на въпроса: Каква била организацията на въстанието и кои били личностите, привлечени в подготовката му?
  • "...Но миналата година... Светлейшият княз написа едно писмо на Преосвещения Търновски архиепископ от семейство Рали...; по същият начин се постъпи от Негово Величество от Пресветлия легат с господин Теодор Балина, пръв благородник в Никополския санджак, който се ползва с много голямо влияние сред християните от тая страна поради благородния си произход и своето достойнство; ...И при това са заели да наложат същото това мнение на четирима владици... и дванадесет търновски свещенници и осемнадесет миряни от първенците и видните хора на тоя град, които всички заедно, с архиепископа, отишли в черквата дето... положили клетва пред евангелието, че до смърт ще останат съгласни на тая работа и че ще се стараят да я изкарат докрай, с помощта, която ще им се даде от християнските владетели..."                                                       (Из мемоара на Павел Джорджич...)
13
Попълни липсващите думи и разбери кои били ръководителите на Първото търновско въстание.
14
Коя е историческата личност, описана в текста?
  • "Този най-бележит българин на XVII столетие посветил живота си на идеята за освобождението на България. Той изпълнявал отговорната политическа мисия и се отвърдил като дипломат от европейска величина. При всичките си контакти с християнските владетели ги призовавал да обединят силите си за прогонване на османците от Европа."
15
Коя част от българското общество често извършвала  дипломатически мисии и имала ръководна роля в антиосманската съпротива на българите?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас "Антиосманската съпротива на българите - част 2" ще обогатиш знанията си за формите на селската съпротива на българите. Какви социални функции изпълнява хайдутството? Вярно ли е, че водачите на Първото търновско въстание са Дионисий Рали, Павел Джорджич, Тодор Балина, братя Соркочевичи? Каква била ролята на духовенството в антиосманската съпротива? Знаеш ли, че Влашко, Молдова и Трансилвания били съюзници на Хабсбургската империя, която обявила война на османците? Чувал ли се за архиепископите Йоаким, Варлаам, Атанасий и Петър Парчевич? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се