new-logo

Тест: Стопанство и стопански живот през XV-XVII в - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно или грешно е твърдението: Обикновено занаятчиите продавали своята стока в дюкяна на чаршията, която е и търговски център. През XVI век започнали да се строят закрити чаршии - безистени.
2
Вярно или грешно е твърдението: Градовете се превърнали във важен икономически фактор, защото във тях постепенно укрепнало значително занаятчийско производство, което задоволявало огромните нужди на градското население и войските.
3
Кое от твърденията НЕ е причина за бедността на българския селянин в пределите на Османската империя?
4
На какъв принцип се обособявали отделните махали?
5
Кои от настъпилите промени в българските градове се отразили на начина на живот в тях ?
6
Вярно или грешно е твърдението: Причина за бедността на българския селянин е селската поземлена собственост, която е ограничена от османското законодателство и трудна за обработване заради средновековната аграрна техника.
7
Кое от твърденията е повод да заключим, че християните играели важна роля в търговския живот на Османската империя?
8
Каква е ролята на чаршията в живота на различните общности в Османската империя?
9
Как Османската държава контролирала занаятчийското производство?
10
Размерът на данъка джизие непрекъснато растял в зависимост от нуждите на фиска и обезценяването на акчето.
  • Как се справял българският селянин с икономическата преса на данъка джизие?
11
За кой данък се отнасят твърденията?
  • Той е основно перо в османския бюджет, с който се издържа войската, султанският дворец и многобройните чиновници.
  • За християните той е доказателство, че са втора ръка хора.
  • Той е икономически механизъм, който поддържа мизерията им, въпреки тежкия труд.
  • ключови думи: юшур, испенч, ресм-и тапу, джизие, авариз
12
Свържи елементите и разбери какви данъци плащал българският селянин в пределите на Османската империя.
13
Попълни липсващите думи и разбери наименованията на търговските средища в Османската империя.
14
За кое известно търговско средище в Османската империя се отнася историческият източник?
  • "Веднъж в годината в сезона на черешите на това пространство се събират хиляди хора от Румелия, арабските страни, Персия, Индия, Самарканд, Балх, Бухара, Египет, Сирия, Ирак и от всички кътове на Европа, с една дума, всички търговци от седемте климата по суша и по море се стичат със своите различни и многобройни стоки на този панаир... През дните на този панаир от всички села, паланки и градове се стичали еснафлии... правят с палатките си хиляди разнообразни дюкяни."                                  (Из "Книга за пътешествията" от Евлия Челеби)
15
Попълни липсващите думи и разбери за кой панаир се говори в историческия източник и какво е неговото значение за българите в пределите на Османската империя:
  • "В него ся срещат нашите сънародници от всичките почти страни, гдето живеят българе... там ся среща нишкият жител с варненският, русчушкият с македонецът, пловдивчанинът с търновецът, среща ся на нейтралното поле на търговията, гдето не е прието началото на различието по народи и по племена, но гдето съплеменикът и сънародникът по естествена наклонност намерва случай да изучи и отблизо характерът на ония, които говорят язикът му."
  • (Из дописки във вестник „Век“ от 1874 година)

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас "Стопанство и стопански живот през XV-XVII в - част 2" ще обогатиш знанията си за селската и градската икономика в Османската империя. Какви били причините за бедността на българския селянин? За какво допринесло развитието на занаятите? Защо се събират данъците ресм-и тапу, испенч, юшур, джизие? Чувал ли си за махала, чаршия, дюкян, безистен, пазар, панаир? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се