new-logo

Тест: Османската политическа система в българските земи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При кои административни единици се усещало най-много  българската система на провинциално управление и имали важна роля при събирането на данъци?
2
Кога Османската държава окончателно се превръща в империя и нейната политическа система е изградена?
3
Кое от твърденията НЕ е причина за лошото положение на българите в пределите на Османската империя?
4
Каква била икономическата причина за абсолютизма и централизма в Османската империя?
5
Вярно или грешно е твърдението: Османската империя е силно милитаризирана и налице е строга централизация на властта по модел на класическата източна деспотия.
6
Подреди схемата на провинциалното управление на Османската империя, като започнеш от най-малката административна единица.
7
Кои са факторите, които оказват влияние при изграждането на османската политическа система?
8
Как се наричали командирите на спахийската конница, които заставали начело на провинциите Анадола и Румелия?
9
Свържи елементите, за да получиш вярното твърдение за организацията на българските земи в пределите на  Османската империя.
10
За коя от военно-административните единици в Османската империя се отнася следното описание?
  •  Обхващали един град и неговата селска околност. Те имали общ съд и административно управление, което се налагало от управител, наричан кадия. Кадията управлявал според мюсюлманския свещен закон - шериат.
  • кази, нахии, бейлербейства, санджаци
11
За кого се разказва в историческия извор?
  • "Абсолютната власт на... става очевидна от званията, които му дават, като например "Бог на земята", "Сянка на Бога", "Брат на слънцето и луната", "Дарител на всички земни корони" и т.н. И въпреки че не му строят и издигат олтари, както на римските императори,... схващането, което турците имат за неговата... мощ, за лъча на божественото сияние в него, е един вид идолопоклонничество, обграждащо неговата божественост." (П. Рико, XVII век)
  • Алах, великия везир, бейлер-бейовете, шейх ул-исляма, султана, кадията, дефтердарят, капуданпаша, нишанджията
12
Свържи елементите, за да получиш вярното твърдение за организацията на българските земи в пределите на Османската империя.
13
Попълни липсващите думи, за да получиш вярното твърдение за управленческия апарат в Османската империя.
14
Попълни липсващите думи и разбери как се изгражда провинциалният ред в Османската империя.
15
Свържи елементите и се запознай с част от османския административен апарат.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас "Османската политическа система и българите. Част 1" ще обогатиш знанията си за османския централизъм и органите на управление в Османската империя. Знаеш ли, че Османската империя била разделена на две провинции - Анадола и Румили? Какво представляват административните единици - санджак, кази, нахии? Каква е властта на султана, великия везир и какво е "диван"? Чувал ли си за улема, аяни, рая и час от коя от тези обществени групи са българите? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се