new-logo

Тест: Българската народност през Средновековието- част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са трите географски ареала на българската народност?
2
Прабългарският език постепенно изчезнал, като оставил слаби следи в лексикалния фонд на славянския език: Къде НЕ се използва прабългарският език?
3
Вярно или грешно е твърдението: Формирането на българската народност е естествен резултат от сливането на два основни етнически компонента - славяни и българи. Началото на този процес се поставя с Великото преселение на народите, което предизвиква съществени демографски промени на Балканския полуостров.
4
Вярно или грешно е твърдението: Българската средновековна култура, по своя цялостен облик и характер, има съществени общи черти с културата на останалите славянски народи. Но от друга страна била изключително самобитна, поради специфичните особености, наследени от прабългарите, като изсичане на каменни надписи и запазването на елементи от прабългарските традиции. 
5
Какво създало благоприятни условия за преодоляването на съществуващите противоречия между славяни и прабългари?
6
Кое събитие поставило начало на сливането на двете общности - славяни и прабългари в една народност?
7
Попълни липсващите думи, за да получиш вярното твърдение за формирането на българската народност:
  • прабългарите, облик, славяните, писменост, език, закони, траките, бит, религия, култура
8
Вярно или грешно е твърдението: Част от процеса на обединение на българската народност било законите на хан Крум и военно-административната уредба на хан Омуртаг. 
9
Как покръстването на българите НЕ ускорило процеса на асимилация?
10
Какво означава народностно самосъзнание ?
11
Кое от твърденията НЕ е фактор за формирането на българската народност?
12
Кои от изображенията са свързани с формирането на историческата памет на българския народ през X век?
13
Остатъците от тракийското наследство се наблюдават в областта на материалната и духовна култура на българския народ.
  • Кое от изображенията НЕ не е свързано с тракийското наследство?
14
Попълни липсващите думи, за да получиш вярното твърдение за формирането на българската народност:
15
Кое от изображенията е свързано с решителна крачка, която ускорява асимилационният процес и довежда до окончателна победа на славянския етнически компонент?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 11. клас "Българската народност през Средновековието. Част 1" ще обогатиш знанията си затрите етнически компонента на българската народност - траки, славяни и прабългари. Вярно ли е, че трите географски ареала на българската народност са Мизия, Тракия и Македония? Какво била същността на етнополитическите процеси - обединение и асимилация? Чувал ли си, че съществени стъпки към сближаването на славяни и прабългари били Крумовото законодателство, реформата на хан Омуртаг и покръстването на българите? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се