Упражнение: Отстояване на националната идея сред българите. Част първа


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9. клас „Отстояване на националната идея сред българите. Част първа“ ще проверите знанията си за формиране на националната възрожденска идея в българските земи. А знаете ли за опасната роля на гръцкия език и гръцкото културно влияние? Кои са Паисий Хилендарски и Софроний Врачански? Кога е началото на Българското възраждане? С този тест ще проверите, знаете ли каква е ролята на "История славянобългарска" за народа ни. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На какво се дължи огромното влияние на гръцката патриаршия сред християнските народи в Османската империя?
5т. 2. С делото на коя личност са свързани първите стъпки на българите към национално Възраждане?
5т. 3. Защо гръцкият език се използвал масово сред поданиците на султана?
5т. 4. На кои исторически личности е съвременник Софроний Врачански?
5т. 5. Защо българите се принуждавали да учат гръцки език?
6т. 6. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Богати гръкоезични християни и търговци, които заемали важни постове в Османската империя и обикновено живеели в квартала, където се помещавала Вселенската патриаршия.
6т. 7. От какво имал нужда българският народ, за да се ускори процесът на Възраждането?
6т. 8. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:
6т. 9. Запишете името на произведението, за което се отнася текстът:
  • Сборник с поучения, първото печатно произведение на български език. Отпечатано през 1806 г.в гр. Ръмник - Вълча.
6т. 10. С кое от посочените събития свързваме личността на Софроний Врачански?
6т. 11. Запишете заглавието на първата автобиография, написана през Възраждането.
6т. 12. Защо "История славянобългарска" се приема за програма на българското национално Възраждане?
11т. 13. Попълнете текста като използвате подходяща дума така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 14. Свържете текста с изображенията така, че да се получат верни твърдения:
11т. 15. Прочетете текста и отговорете: Защо Паисий Хилендарски се счита за основоположник на Българското възраждане? 
  • "О неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя..."  Из "История славянобългарска" 1762 година

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!