Упражнение: Всичко важно за нации и национални движения на Балканите. Първа част


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9. клас „Нации и национални движения на Балканите. Първа част“ ще проверите знанията си за зараждането на националните идеи на Балканите. Коя е първата национална държава на Балканския полуостров? А знаете ли какво е най-характерно за отношенията между балканските общности? С този тест ще проверите, знаете ли кои са Йован Райч, Караджордже Петрович, Милош Обренович. Как Сърбия постига независимостта си? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С какво се характеризира формирането на националната идеология на Балканите през XVIIIв.?
5т. 2. Кой балкански просветител има съществен принос за проучването на историята на балканските народи?
5т. 3. Кой е основният инструмент за изграждане на национална идентичност?
5т. 4. На какъв принцип Османската империя разделяла поданиците си?
5т. 5. Коя е първата национална държава на Балканите?
6т. 6. Как се развива националната идея при гърците?
6т. 7. Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Активен участник в освобождението на Сърбия от османска власт. Сръбски хайдутин и водач на Първото сръбско въстание от 1804г. 
6т. 8. Свържете годините със събитията така, че да се получат верни твърдения.
6т. 9. Отговорете с да или не:
  • С появата на първите национални държави се зародил и национализмът на Балканите.
6т. 10. Как изучаването на историята помогнало за формиране на националната идеология на Балканите?
6т. 11. Попълнете текста, като използвате подходящи думи така, че да се получи вярно твърдение.
6т. 12. Подредете в хронологичен ред (последователно във времето) събитията:
11т. 13. Свържете текста с понятията така, че да се получат верни отговори.
11т. 14. Какви цели поставя авторът на текста:
  • "Сърбия трябва да се превърне в средище, около което да се сплотят останалите южни славяни и балкански народи, придържащи се към тезата Балканът - за балканските народи"... Из " Начертание" на Илия Гарашанин
11т. 15. Свържете личността с дейноста и името ѝ.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!