Упражнение: Всичко важно за обществени и политически движения в Европа в началото на XIX век. Втора част


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 9. клас „Обществени и политически движения в Европа в началото на XIX век. Втора част" ще проверите знанията си за новите идеи на комунизма и марксизма. Кои са Луи Огюст Бланки и Карл Маркс? А знаете ли какво е най-характерно за работническите организации по това време? С този тест ще проверите, знаете ли какво отражение дават комунистическите идеи върху европейската и световна история. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Къде се откриват корените и идеите на комунизма?
5т. 2. Какви обединения създавали работниците, за да защитят труда си?
5т. 3. Какви били идеите на Луи Огюст Бланки?
5т. 4. В кой труд Карл Маркс излага своите идеи?
5т. 5. През коя година и къде е основана международната организация "Първи интернационал" ?
6т. 6. Кой полага заедно с Карл Маркс основите на марксизма и комунизма?
6т. 7. Какви били основните идеи в доктрината на Карл Маркс?
6т. 8. Запишете вярно или грешно:
  • Трейдюнионите са професионални организации на работниците, които се борели за промяна чрез стачни действия и икономически натиск. 
6т. 9. Подредете събитията в хронологичен ред, последователно във времето:
6т. 10. Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
  • Идеология, която акцентира върху неизбежността  на пролетарската революция. Тази революция ще разруши класовата държава и ще доведе до безкласово общество и обща собственост върху средствата за производство.
6т. 11. Кое наложило създаването на синдикати на работниците?
6т. 12. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:
11т. 13. Попълнете липсващото в текста:
11т. 14. Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
11т. 15. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!