Упражнение: Българската средновековна култура (XI - XIVв.)- част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11. клас "Българската средновековна култура (XI - XIVв.)"- част 2 ще обогатиш знанията си за българската живопис и книжнина. Знаеш ли, че уникални образци на българската миниатюрна живопис са произведенията от времето на цар Йоан Александър - "Лондонското четириевангелие", което се съхранява в Лондонската библиотека и "Манасиевата хроника", която се съхранява във Ватикана? Вярно ли е, че Патриарх Евтимий е направил правописна реформа? Чувал ли си, че Боянската църква и скалните манастири край с. Иваново са в списъка на ЮНЕСКО? Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно или грешно е твърдението: Българските майстори, изпреварват своите колеги от Ренесансова Европа, защото отличителна черта на Ренесанса е одухотворението на образите и напускането на църковните канони, което се наблюдава в българската живопис през XIII - XIV век.
5т. 2. Кой е авторът на следния текст?
  • "Множество хора - не само от българския род, които той имаше по свой апостолски жребий, но и от всички страни - на север до океана и на запад до Илирик - биваха привлечени от далече от добродетелта на този мъж; и само като го видеха, смятаха това за най-голямата придобивка, а пък щом се одостояваха и със словото му, считаха тово за явно спасение."
5т. 3. Вярно или грешно е твърдението: В тясна връзка с усиленото църковно и манастирско строителство през XIII - XIV век се развива живописта. Тя имала предимно религиозен характер и нейната основна функция била непосредствено въздействие върху вярващите.
5т. 4. Кои просветно - книжовни средища са били от решаващо значение за книжовния живот през XIV век и са в допринесли за изграждането на Търновската книжовна школо?
5т. 5. Вярно или грешно е твърдението: Традициите на Търновската школа се разпространили сред останалите славянски народи, най-вече сърби и руси и допринесли за по-нататъшното развитие на тяхната култура. Евтимиевият език оказал мощно въздействие върху формирането на влахо - молдовската книжнина.
6т. 6. През XIV век българската живопис се развива в две главни насоки: Кои са те?
6т. 7. Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за българската книжнина през XIII - XIV век:
  • светската, богуслужебни, книжнина, книги, смесено, сборници, съдържание, религиозната
6т. 8. Кои от твърденията се отнасят за сборниците със смесено съдържание?
6т. 9. Кое от твърденията НЕ е в основата на творческата индивидуалност на патриарх Евтимий?
6т. 10. Попълни липсващите думи, за да разбереш защо Патриарх Евтимий е най-значителният и многостранно развит български книжовник през Средновековието:
  • книжовна, промяна, правописна, общоевропейски, реформа, общославянски
6т. 11. Коя от минатюрите НЕ е от "Лондонското четириевангелие"?
6т. 12. Коя от миниатюрите НЕ е от "Манасиевата хроника"?
11т. 13. Попълни липсващите думи, за да получиш вярното твърдение за българската миниатюрна живопис:
11т. 14. Най-силно въздействието на Палеологовия ренесанс се чувства в запазените стенописи на скалните манастири край с. Иваново. Техен ктитор е бил цар Йоан Александър. Освен това Ивановските скални църкви са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и са един от 9-те такива обекта в България.
  • Кои изображения са свързани със скалния манастир край с. Иваново, Палеологовият ренесанс и българската живопис от XIV век?
11т. 15. Вдигна се от земята и се съгради този пречист храм на светия йерарх Христов Никола... със залягането, труда и голямата любов на севастократор Калоян, братовчед царев... написа се пък при българското царство, при благоверния и благочестив и христолюбив цар Константин Асен.
  • Изворът се отнася за един от културните символи на България, който е включена през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
  • За кой културен паметник се отнася описанието?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!