Упражнение: Анализ на "Пространно житие на Константин-Кирил". Климент Охридски


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 8. клас "Анализ на "Пространно житие на Константин-Кирил". Климент Охридски" ще разбереш какво съдържат раличните части от структурата на житието. Научи какво е компилация и как се проявява тя в конкретното произведение. Тествай знанията си като откриеш идеализацията в образа на Константин-Кирил. Направи упражнението след урока и попълни пропуските си! Гарантирай си отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Житието е разказ за живота и делото на светец.
5т. 2. Кои твърдения са верни за "Пространно житие на Константин-Кирил"?
5т. 3. Посочи верните твърдения за същинската част на "Пространно житие на Константин-Кирил":
5т. 4. Защо Климент Охридски е смятан за автор на "Пространно житие на Константин-Кирил"?
5т. 5. Житието, посветено на Константин-Кирил е пространно, защото...
6т. 6. Християнските цитати в началото на "Пространно житие на Константин-Кирил" показват...
6т. 7. Посмъртните чудеса на Кирил в "Пространно житие на Константин-Кирил" са само споменати, защото...
6т. 8. В увода на "Пространно житие на Константин-Кирил" се съдържа идеята за:
6т. 9. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • начало, мото, увод, родителите, светците, смъртта, святостта, финалната, крайната, завършената
6т. 10. Подреди в правилен ред епизодите от "Пространно житие на Кирил":
6т. 11. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • оригинални, писани, известни, учениците, следовниците, последователите, стремеж, желание, деяния, Бога, човека, светците
6т. 12. Подреди четирите мисии, в които взима участие Кирил, в хронологичен ред:
11т. 13. Довърши твърдението:
  • В "Пространно житие на Кирил" се преплитат елементи от философски трактати, полемични речи, молитви, византийски апокрифи и това се нарича...
11т. 14. Свържи мисията, в която участва Кирил с това, което се случва на нея.
11т. 15. Напиши липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!