Упражнение: Полагането на основите. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 11. клас „Полагането на основите - част 1“ ще проверите какъв е Санстефанския мирен договор и защо българите реагират остро на несправедливите решения на Берлинския конгрес ? Каква е ролята на Бисмарк и Великите сили. Как започва подготовката на Кресненско-Разложкото въстание? С каква цел се формират комитетите " Единство" и Гимнастическите дружества? Кои са Стефан Стамболов, Натанил Охридски и Стоян Карастоилов? Ще проверите знанията си за края на въстанието и решението на българите да не се примиряват с политическата обстановка. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кога се полагат основите на Третата българска държава?
5т. 2. Какъв бил Санстефанския мирен договор?
5т. 3. Кой не е сред организаторите на Кресненско- Разложкото въстание?
5т. 4. По времето на кое събитие са произнесени думите: " Господа събрали сме се тук не да решаваме щастието на българите, а съдбата на Европа" ? 
5т. 5. Кое твърдение не е сред причините за неуспеха на Кресненско- Разложкото въстание?
6т. 6. Кои организации се създават след Берлинския конгрес да подпомагат населението извън територията на Княжетво България и да извършат военна подготовка на населението?
6т. 7. Как реагирали българите след решенията на Берлинския конгрес?
6т. 8. Кое твърдение не е последицица за българите от решенията на Берлинския конгрес?
6т. 9. Защо Берлинския конгрес се провел през лятото на 1878 г.?
6т. 10. На какво разчитат участниците в Кресненско- Разложкото въстание?
6т. 11. Отбележете вярно или грешно Въпреки неуспеха на Кресненско-разложкото въстание българите категорично показват, че не приемат клаузите на Берлинския договор и ще продължат опитите за обединение.
6т. 12. Подредете събитията в хронологична последователност:
11т. 13. Запишете името на личността, за която се отнася описанието:
  • Висш български духовник, обществен деец и революционер. Инициатор на писма до княз Александър Корсаков за положението на българите в Македония. Организатор на Кресненско- Разложкото въстание.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста:
11т. 15. Свържете текста с картите,така че да се получат верни отговори:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!