Упражнение: Поезията на Петко Р. Славейков


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 10. клас по литература "Поезията на Петко Р. Славейков" ще упражниш знанията си върху основните характеристики на неговата поезия. Виж как образът на природата се вписва в стихотворението му - "Есен". А образът на родината пък, е "земен рай" в стихотворението "Татковина". Научи и за безспорния шедьовър на Славейков поемата "Изворът на Белоногата" нейната композиция и главни герои - Гергана и везирът -  както и техните гледни точки. Направи упражнението и попълни пропуските си! Гарантирай си отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В стиховете на Петко Р. Славейков присъства любовната тема.
5т. 2. Петко Р. Славейков въприема себе си като поет.
5т. 3. Посочи две характерни особености за позията на Славейков:
5т. 4. Посочи два отговора:
  • За стихотоворението на Петко Р. Славейков "Есен" е вярно, че...
5т. 5. Посочи НЕВЕРНИТЕ твърдения за поемата "Изворът на Белоногата":
6т. 6. В основата на поемата "Изворът на Белоногата" стои митът за....
6т. 7. Кой е мотивът, интерпретиран в поемата "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков?
6т. 8. Любовта в поемата "Изворът на Белоногата" на Петко Р. Славейков е представена...
6т. 9. Как е представена българката в поемата на Славейков "Извоърт на Белоногата"?
6т. 10. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение за срещата на Гергана с везира в поемата "Изворът на Белоногата"?  
6т. 11. Попълни празните места с някои от посочените думи:
  • силна, слаба, изтощена, нравствен, физически, колективен, национален, подчинява, оставя, осланя
6т. 12. Попълни празните места като използваш някои от посочените думи:
  • силна, безстрашна, страхлива, пуска, забранява, иска, заповядва, отсъжда, отрежда, впечатлен, разгневен
11т. 13. Свържи композиционната част на поемата "Изворът на Белоногата" с темата, която засяга:
11т. 14. Посочи отговор на въпроса:
  • Как се нарича митологичното създание, което се свързва със злите сили?
11т. 15. Попълни пропуснатите думи:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!