Упражнение: Апогеят на Византия (867 - 1081 г) - част 2


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8 клас „Апогеят на Византия (867-1081г.) част 2" ще проверите знанията си за последните императори на Македонската династия. Научете защо император Василий II е по-известен с името Българоубиец. По какъв начин Македонската династия играе роля в съдбата на България и кои са селджуките? Какво е схизма и защо е от толкова голямо значение? Защо се налага промяна на законодателството във Византия?  С този тест ще проверите, знаете ли какво се случва в края на управлението на цивилните императори. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой владетел продължава политиката на разширение на Византийската империя през XIв.?
5т. 2. Последният представител на Македонската династия е?
5т. 3. Кои императори са известни с прозвището императори "войни" ?
5т. 4. Великата Схизма от 1054г. е по времето на император:
5т. 5. Кое НЕ е  характерно за Македонската династия?
6т. 6. Каква е съдбата на Българската държава през XI и края на XIIв.?
6т. 7. Кое твърдение НЕ е вярно?
6т. 8. Съперничеството между папския Рим и Константинополската патриаршия завършило с Великата схизма от 1054г.
6т. 9. Защо някои от императорите са известни с прозвището "цивилни" ?
6т. 10. Попълнете липсващото в текста:
6т. 11. Подредете събитията в хронологичен ред (последователно във времето) като започнете от най-ранното:
6т. 12. Свържете понятието, което отговаря на текста:
11т. 13. Защо настъпва разкол между Римската и Константинополската църква?
11т. 14. Попълнете липсващите думи в текста:
11т. 15. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!