Упражнение: Гръко-персийските войни и Пелопонеската война - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 7. клас "Гръко-персийските войни и Пелопонеската война" - част 2 ще обогатите знанията си за причините довели до избухването на Гръко-Персийските войни и Пелопонеската война. Знаете ли, че персийските царе Дарий I и Ксеркс били победени в две морски сражения (при Саламин и Микале) и две сухопътни (при Маратон и при Платея)? Вярно ли е, че при управлението на Перикъл настъпва "златен век" в развитието на Атина ? Чували ли сте Делоския и Пелопонеския съюз, за Алкавиад и неговото предателство? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя епоха от историята на Древна Елада започва с Гръко-персийските войни и завършва с Пелопонеската война?
5т. 2. С коя битка се свързват думите на гръцкия хоплит "радвайте се, атиняни, ние победихме"?
5т. 3. При управлението, на кой хазната на Делоския съюз била преместена в Атина?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението: През 404 г.пр.Хр. след дълга обсада атиняните се предали. Атинските крепостни стени били сринати под звуците на флейта, а флота и предаден на спартанците. В Пелопонеската война победила Спарта, но тя не притежавала силите да обедини елинския свят.
5т. 5. Вярно или грешно е твърдението: Поводът за избухването на Гръко-персийските войни бил, помощта която Атина и Спарта оказали на въстаналите срещу персийската власт градове.
6т. 6. Подредете историческите събития в хронологичен ред:
6т. 7. Прочетете откъса от историческия извор и отговорете на въпроса: За кои военни конфликти пише историка Тукиди?
  • Но от всички предишни военни събития най-голямото са били.................войни и все пак те намерили бързо разрешение в две битки по море и две по суша. Сегашната война напротив продължи дълго и причини на Елада страдания, каквито тя преди това никога не е изпитвала за същото време. И наистина никога не са били превземани и разрушавани толкова много полиси  - един от варварите, а други от воюващите страни.
                                          Из "История на .............война",                                                   Тукидит, V в.пр.Хр.
6т. 8. Какви са причините за Гръко-персийските войни?
6т. 9. Каква е целта но Делоския морски съюз?
6т. 10. Вярно или грешно е твърдението: Първият етап на Пелопонеската война завършил без краен победител, през 422 г.пр.Хр. с подписването на т.нар. Никиев мир.
6т. 11. Каква НЕ е причината за победата на Спарта в Пелопонеската война?
6т. 12. Какви са причините за Пелопонеската война?
11т. 13. С коя битка от Гръко-персийските войни се свързва една от олимпийските дисциплини?
11т. 14. Прочетете откъса от историческия извор и отговорете на въпроса. За коя битка разказва Херодот?
  • "Копията на повечето бойци били вече изпочупени: тогава те връхлетели върху персите с мечове. В битката загинал геройски Леонид, а заедно с него загинали и други знаменити спартанци ...Аз знам имената на всички тези триста спартанци..."
  • Из "Истории", Херодот (V в.пр.Хр.)
11т. 15. Свържете правилно елементите, за да получите вярното твърдение за Гръко-персийските войни и Пелопонеската война:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!