new-logo

Тест: Античният полис и неговите граждани.-част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Географски Елада била разделена на суша и море, на планински области и крайбрежни зони. Климатът бил сух, а почвите неплодородни.
2
На кой ред описанието се отнася само за гражданите?
3
Вярно или грешно е твърдението:  Първоначално създадените колонии поддържали връзка с метрополията, но с времето някои от тях започнали да провеждат самостоятелна политика и сами да основават свои колонии. В много от случаите единствената връзка между метрополията и колонията оставали общият бог покровител и религиозните празници.
4
С кой български черноморски град е свързано изображението на древногръцкия бог на музиката, танците, поезията и изкуствата?
5
За коя колония се разказва в текста?
  • Колония създадена през 611 г.пр.Хр. Първите заселници пренесли "вечният огън", който бил запален в ректората - сградата на управлението на метрополията - Милет. Акрополът, храмът, площадът и другите обществени сгради в колонията били построени по плана на метрополията.
6
Разгледайте картата и изпълнете поставените задачи. Свържете правилно елементите.
7
Какво НЕ е причина за Великата гръцка колонизация?
8
Свържете елементите, за да разберете какви промени  в управлението настъпили в следствие на Великата гръцка колонизация:
9
Свържи античното със съвременното име на града.
10
Подредете събитията в хронологичен ред:
11
Защо елинската колонизация НЕ била насочена към земите на юг по крайбрежието на Северна Африка?
12
Кое понятие от Древна Елада използваме в същия смисъл както и през Античността?
13
Вярно или грешно е твърдението: В периода на Великата гръцка колонизация елините заселили нови земи, опознали нови народи, спечелили нови пазари, но и съперници в морската търговия. За елините светът бил разделен на елински и варварски. За елините варвари били всички, които безпричинно разрушавали културни паметници. В този смисъл използваме и днес това понятие.
14
Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за новата форма на управление - тирания:
15
Свържете елементите за да получите вярното твърдение за гръцката колонизация.

Описание на теста

С онлайн теста за 7. клас  "Античният полис и неговите граждани."-част 3 ще обогатите знанията с за Великата гръцка колонизация, която протекла по бреговете на Бяло, Черно и Средиземно море. Знаете ли, че през Архаичния период, елините създали една нова форма на град-държава - полиса? Вярно ли е, че Аполония (дн.Созопол), Одесос (дн.Варна) и Месембрия (дн. Несебър) са били гръцки колонии? Чували ли сте за Солон, Ликург, Пизистрат, закони, тирания? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се