Упражнение: Империите в Древния Изток - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 7. клас "Империите в Древния Изток" - част 3 ще обогатите знанията си за Египетската, Асирийската и Персийската империя. Знаете ли, че Египет в отношенията си с покорените народи се опирал на съюза, а Асирия предпочитала да ги присъедини чрез всеобщ терор и подчинение? Вярно ли е, че Кир II и Дарий I умело съчетали тези две схващания за управление и успели да обединят източния свят? Чували ли сте, че появата на империите била съпроводена от големи промени във военното дело, като появата на кавалерия, обсадни кули и др.? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя империя решила задачата за управлението на завладените земи, като наложила режим на силата, убийствата и заточенията?
5т. 2. За армията, на коя империя се отнася твърдението? Войската от пехотинци с лъкове и копия, която била събирана само по време на война, била заменена с професионална армия. Тя действала постоянно и била съставена от тежка и лека пехота, бойни колесници - основна ударна села и флот.
5т. 3. Коя империя се опирала на съюз в отношенията се с покорените народи?
5т. 4. От гледна точка на военното дело египетската армия била най - способната в източния свят. За нуждите на войната те първи в историята създали кавалерия, първи приложили обсадната техника - бойни метателни машини.
5т. 5. Кое от твърденията НЕ се отнася за империя?
6т. 6. Две основни задачи стояли за решаване пред всяка империя. Какви били те?
6т. 7. Кога и при коя династия Египет става империя?
6т. 8. Карта, на коя империя е показана на изображението?
6т. 9. Кой владетел и кога поставя началото на Асирийската империя?
6т. 10. Персия постигнала това, което другите империи не успели - обединението на източния свят. Какво НЕ е причина за успеха и?
6т. 11. Дарий I победил царя на Мидия. Дарий I и Кир II, разширили границите на империята като покорили Лидия, Вавилон и Египет. Персите сложили край на цветущи цивилизации в Древниа Изток като ги превърнали в свои провинции и поданици на персийския цар, който с право наричал себе си "велик цар на царете".
6т. 12. Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за Персийската империя.
  • Вавилон, Дарий I, Египет, Кир II, Индия, Кир I, Асирия
11т. 13. За коя империя се отнасят твърденията?
  • имперската аристокрация и военни заменила местните владетели
  • наложени били тежки данъци и други задължения над покореното население
  • за да предотвратят бунтовете владетелите провеждали изселване на населението от една част в друга част на империята
11т. 14. За коя империя се отнася твърдението?
  • Завладените земи били разделени на административни области наречени сатрапии. От земите на всеки покорен народ била образувана отделна сатрапия начело със сатрап. Сатрапа не можел да се разпорежда по военните и финансови въпроси, тъй като те били решавани пряко от царя.
11т. 15. За коя империя се отнася описанието?
  • Всеки народ запазвал администрацията и религията си, а в замяна на това се задължава:
  • да плаща годишен данък и да прави търговски отстъпки в полза на империята;
  • да участва с войските си в защита на общата безопасност на границите на империята;

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!