new-logo

Тест: Империите в Древния Изток - част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя империя решила задачата за управлението на завладените земи, като наложила режим на силата, убийствата и заточенията?
2
За армията, на коя империя се отнася твърдението? Войската от пехотинци с лъкове и копия, която била събирана само по време на война, била заменена с професионална армия. Тя действала постоянно и била съставена от тежка и лека пехота, бойни колесници - основна ударна сила и флот.
3
Коя империя се опирала на съюз в отношенията се с покорените народи?
4
От гледна точка на военното дело египетската армия била най - способната в източния свят. За нуждите на войната те първи в историята създали кавалерия, първи приложили обсадната техника - бойни метателни машини.
5
Кое от твърденията НЕ се отнася за империя?
6
Две основни задачи стояли за решаване пред всяка империя. Какви били те?
7
Кога и при коя династия Египет става империя?
8
Карта, на коя империя е показана на изображението?
9
Кой владетел и кога поставя началото на Асирийската империя?
10
Персия постигнала това, което другите империи не успели - обединението на източния свят. Какво НЕ е причина за успеха и?
11
Дарий I победил царя на Мидия. Дарий I и Кир II, разширили границите на империята като покорили Лидия, Вавилон и Египет. Персите сложили край на цветущи цивилизации в Древниа Изток като ги превърнали в свои провинции и поданици на персийския цар, който с право наричал себе си "велик цар на царете".
12
Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за Персийската империя.
  • Вавилон, Дарий I, Египет, Кир II, Индия, Кир I, Асирия
13
За коя империя се отнасят твърденията?
  • имперската аристокрация и военни заменила местните владетели
  • наложени били тежки данъци и други задължения над покореното население
  • за да предотвратят бунтовете владетелите провеждали изселване на населението от една част в друга част на империята
14
За коя империя се отнася твърдението?
  • Завладените земи били разделени на административни области наречени сатрапии. От земите на всеки покорен народ била образувана отделна сатрапия начело със сатрап. Сатрапа не можел да се разпорежда по военните и финансови въпроси, тъй като те били решавани пряко от царя.
15
За коя империя се отнася описанието?
  • Всеки народ запазвал администрацията и религията си, а в замяна на това се задължава:
  • да плаща годишен данък и да прави търговски отстъпки в полза на империята;
  • да участва с войските си в защита на общата безопасност на границите на империята;

Описание на теста

С онлайн теста за 7. клас "Империите в Древния Изток" - част 3 ще обогатите знанията си за Египетската, Асирийската и Персийската империя. Знаете ли, че Египет в отношенията си с покорените народи се опирал на съюза, а Асирия предпочитала да ги присъедини чрез всеобщ терор и подчинение? Вярно ли е, че Кир II и Дарий I умело съчетали тези две схващания за управление и успели да обединят източния свят? Чували ли сте, че появата на империите била съпроводена от големи промени във военното дело, като появата на кавалерия, обсадни кули и др.? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се