new-logo

Тест: Раждането на християнството - част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога и къде се е появило християнството?
2
Вярно или грешно е твърдението: Иисус събрал дванадесет ученици - апостоли, които му помагали и го следвали навсякъде. Един от тях - Йоан, предал своя учител за 30 сребърника. Христос бил заловен, измъчван и разпънат на кръст по заповед на римския управител Пилат Понтийски. Последователите му вярвали, че той е възкръснал и очаквали обещаното от него сбъдване на небесното царство.
3
От къде получаваме основни сведения за живота и делата на Исус Христос?
4
Вярно или грешно е твърдението: Първите християни били организирани в общини, които възникнали в редица градове на империята през I и началото на II век. В тях влизали както представители на бедното градско население, така и по - богати и влиятелни хора.
5
Кой е един от първите символи на християнството?
6
Кой император и кога позволил на християните да изповядват свободно вярата си?
7
За коя важна сграда се отнася описанието: Тя е най - разпространената публична сграда в римския град. В нея се помещавали градската борса, търговските кантори и пазара. От края на III век е християнски храм?
  • синагога, църква, базилика, катакомба, форум
8
Кой император и кога обявява християнството за официална религия?
9
Кое твърдение НЕ е причина за преследването на християните?
10
Подредете термините в хронологичен ред, за да получете вярното твърдение за йерархията в християнската църква.
11
Кое от твърденията НЕ е причина за голямото разпространение на християнството?
12
Как се нарича съборът, в който участват представителите от цялата християнска църква, на който се вземат решения относно вярата и църквата, задължителни за всички християни?  
13
Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за християнските общини.  
14
Кои императори в средата на III и началото на IV век, организират най - големите гонения срещу християните?
  • На подходящото място запиши само името на императора.
15
С кой важен едикт е свързано изображението? Запиши само името му.

Описание на теста

С онлайн теста за 7. клас "Раждането на християнството" - част 1 ще обогатите знанията си за зародилата се през I век в Палестина нова религия, която за четири века обхванала цялата Римска империя. Вярно ли е, че най - големите гонения срещу християни били организирани от императорите Деций и Диоклециан? Знаете ли, че император Константин Велики позволил на християните да изповядват свободно вярата си, а император Теодосий обявил християнството за държавна религия? Чували ли сте за Миланския едикт, вселенски събор, базилика, катакомба? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се