Упражнение: Раждането на християнството - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 7. клас "Раждането на християнството" - част 1 ще обогатите знанията си за зародилата се през I век в Палестина нова религия, която за четири века обхванала цялата Римска империя. Вярно ли е, че най - големите гонения срещу християни били организирани от императорите Деций и Диоклециан? Знаете ли, че император Константин Велики позволил на християните да изповядват свободно вярата си, а император Теодосий обявил християнството за държавна религия? Чували ли сте за Миланския едикт, вселенски събор, базилика, катакомба? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кога и къде се е появило християнството?
5т. 2. Вярно или грешно е твърдението: Иисус събрал дванадесет ученици - апостоли, които му помагали и го следвали навсякъде. Един от тях - Йоан, предал своя учител за 30 сребърника. Христос бил заловен, измъчван и разпънат на кръст по заповед на римския управител Пилат Понтийски. Последователите му вярвали, че той е възкръснал и очаквали обещаното от него сбъдване на небесното царство.
5т. 3. От къде получаваме основни сведения за живота и делата на Исус Христос?
5т. 4. Вярно или грешно е твърдението: Първите християни били организирани в общини, които възникнали в редица градове на империята през I и началото на II век. В тях влизали както представители на бедното градско население, така и по - богати и влиятелни хора.
5т. 5. Кой е един от първите символи на християнството?
6т. 6. Кой император и кога позволил на християните да изповядват свободно вярата си?
6т. 7. За коя важна сграда се отнася описанието: Тя е най - разпространената публична сграда в римския град. В нея се помещавали градската борса, търговските кантори и пазара. От края на III век е християнски храм?
  • синагога, църква, базилика, катакомба, форум
6т. 8. Кой император и кога обявява християнството за официална религия?
6т. 9. Кое твърдение НЕ е причина за преследването на християните?
6т. 10. Подредете термините в хронологичен ред, за да получете вярното твърдение за йерархията в християнската църква.
6т. 11. Кое от твърденията НЕ е причина за голямото разпространение на християнството?
6т. 12. Как се нарича съборът, в който участват представителите от цялата християнска църква, на който се вземат решения относно вярата и църквата, задължителни за всички християни?  
11т. 13. Попълнете липсващите думи, за да получите вярното твърдение за християнските общини.  
11т. 14. Кои императори в средата на III и началото на IV век, организират най - големите гонения срещу християните?
  • На подходящото място запиши само името на императора.
11т. 15. С кой важен едикт е свързано изображението? Запиши само името му.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!