Упражнение: Анализ на откъса "Бай Ганьо у Иречека". Алеко Константинов


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Анализ на откъса "Бай Ганьо у Иречека". Алеко Константинов" имаш възможността да се упражниш и да затвърдиш знанията си за изучавания в училище откъс от книгата "Бай Ганьо" на Алеко Константинов. Бай Ганьо тръгва към Европа, за да продаде своето розово масло, но със своето цинично, фамилиарно и некултурно поведение става пример за това, какъв не трябва да бъде човек. Забавлявай се с неговите приключения, учи и се покажи "врял и кипял" из страниците на книгата "Бай Ганьо" в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Защо Бай Ганьо тръгва към Европа?
5т. 2. Бай Ганьо иска да се покаже като "врял и кипял по Европата".
5т. 3. Какво означава "врял и кипял"?
5т. 4. Повод за недоразумение на гарата е разликата в кимането у европейците и това на Бай Ганьо.
5т. 5. Посочи верните отговори.
  • Бай Ганьо се "сърди, блещи и прави сърдити жестове", което показва, че:
6т. 6. Посочи неверните отговори.
  • Какъв е Константин Иречек?
6т. 7. Основната цел на Бай Ганьо, след като стъпва на гарата в Прага, е:
6т. 8. Като претекст да остане у дома на Константин Иречек, Бай Ганьо използва:
6т. 9. Защо Константин Иречек не се учудва на фамилиарността, проявена от Бай Ганьо?
6т. 10. Кое не е вярно за Бай Ганьо?
6т. 11. Довърши изречението с една от следните думи:
  • умен, културен, родолюбив
  • Употребата на турцизми, жаргони и просторечни изрази в речта на Бай Ганьо показва колко наивни са претенциите му, че е...
6т. 12. Постави една от думите в празното поле.
  • българин, европеец, патриот
11т. 13. Попълни празните полета.
11т. 14. Попълни празните полета.  
11т. 15. Довърши изречението.
  • Основната цел на Бай Ганьо е печалбата от продажбата на

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!