Упражнение: История и религия на древните евреи -част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението за 7. клас "История и религия на древните евреи" ще разширите знанията си за приноса на евреите като създатели на първата монотеистична религия, основа за двете най-разпространени религии - християнство и ислям. Знаете ли, че Авраам, Йосиф и Моисей са водачи на евреите? Вярно ли е, че Библията е най-продаваната книга в света? Кои са Саул, Давид, Соломон? Чували ли сте за звездата на на Давид, скрижали, кивот? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлична оценка в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Защо Ханаан се нарича "обетована земя"?
5т. 2. Историята на първите евреи ни е позната от Библията. А християните почитат еврейската Библия, като я наричат Стар Завет.
5т. 3. Коя е първата монотеистична религия?
5т. 4. Как се нарича богът на евреите?
5т. 5. Какво е значението на името Адонай?
6т. 6. Кой цар построил храм на бог Яхве в Йерусалим?
6т. 7. Свържете правилно елементите, за да получите вярното твърдение за пътя на евреите през пустинята.
6т. 8. Защо евреите напуснали Египет?
6т. 9. Кога започнало времето на Еврейското царство?
6т. 10. Как се наричал свещеният сандък, в който се пазели скрижалите с Десетте божи заповеди?
6т. 11. Кое е общото между евреи, християни и мюсюлмани?
6т. 12. Син на Исак бил Яков (Израил). По негово време евреите започнали да се наричат народа на Израил или израилтяни. Яков имал 11 сина всеки от тях бил родоначалник на отделно племе. Тези племена се наричат още "колената на Израил".
11т. 13. Подредете елементите в хронологичен ред, за да получите вярното твърдение за рода на Авраам.
11т. 14. Кой е еврейският символ от изображението?
11т. 15. Свържете правилно елементите, за да получите вярното твърдение за еврейските царе.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!