Упражнение: Средногорие - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Средногорие - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за някои от компонентите на природната среда на Средногорието. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на климата, водите, почвите, растителния и животинския свят на областта. Ще имате възможността да локализирате обекти от хидрографската мрежа на географската карта. Ще направите обобщение на знанията си за областта, стопанската дейност на хората там и опазването на природните богатства. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Към коя природногеографска област се отнася Средногорието?
5т. 2. Коя климатична област НЕ е представена в Средногорието?
5т. 3. Средномесечните температури в Средногорието намаляват от изток на запад. Вярно ли е това твърдение?
5т. 4. Коя от изброените реки НЕ извира от Средна гора?
5т. 5. Къде в Средногорието има образувани торфени почви?
6т. 6. Попълнете пропуските в текста:
6т. 7. Запишете името на отточната област, към която се отнасят реките Тополница, Струма, Пясъчник:
6т. 8. Почвите в Средногорието са височинно зонирани. Свържете цифрата с вида на почвата, формирана на съответната височина:
6т. 9. Кои от изброените са най-важните фактори, формиращи климата в областта на Средногорие ?
6т. 10. Подредете растителните видове както са разположени във височинни пояси в Средногорието като започнете от най-ниско разположените:
6т. 11. Твърдението: "Витошкото лале е ендемит" е:
6т. 12. Табани, терикони и котловани се образуват от:
11т. 13. Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
11т. 14. Свържете цифрите с имената на реките, които водят началото си от Средногорието:
11т. 15. Попълнете пропуските в текста:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!