Упражнение: Построяване на успоредна права, правоъг. триъгълник, допирателна


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Построяване на успоредна права, правоъгълен триъгълник, допирателна" по математика за 8. клас ще проверите знаете ли как да построите права през дадена точка, успоредна на дадена. Как по дадени елементи да построите правоъгълен триъгълник? Как да построите допирателна към окръжност през дадена точка? Задачите от теста ще ви помогнат да преговорите тези свойства и теореми, които се използват в построителните задачи. Решете теста, за да можете да се справяте със задачи за построение както по математика, така и в практиката. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че ако две прави са пресечени с трета, то кръстните ъгли са равни?
5т. 2. Ако a||b и правата c пресича правите a и b в точки G и H , то е изпълнено
5т. 3. Ако една права е допирателна към дадена окръжност, то тя е перпендикулярна на
5т. 4. Ако AB е диаметър и ∠AMB е вписан ъгъл в дадена окръжност, то ∠AMB=?
5т. 5. Отбележете вярното:
 • Диаметърът на дадена окръжност:
6т. 6. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет AC=b и хипотенуза AB=c.
 • Анализ: Вярно ли е, че ако ABC е правоъгълен триъгълник и AB e хипотенуза, то върхът C лежи на описаната около триъгълника окръжност?
6т. 7. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет AC=b и хипотенуза AB=c.
 • Отбележете: За да се построи описаната около правоъгълния триъгълник ABC окръжност k,
6т. 8. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет AC=b и хипотенуза AB=c.
 • Анализ: Ако k е описаната около правоъгълния триъгълник ABC окръжност, то върхът С е пресечна точка на окръжността k и
6т. 9. Вярно ли е, че допирателната към дадена окръжност е перпендикулярна на радиуса в допирната точка?
6т. 10. Дадена е окръжност k(O;r) и точка P, външна за окръжността. Да се построи допирателна към окръжността през точка P.
 • Подредете правилно първите стъпки, за да се построи допирателна през точка P към окръжност k.
   
6т. 11. Дадена е окръжност k(O;r) и точка P, външна за окръжността. Да се построи допирателна към окръжността през точка P.
 • Анализ: Ъгълът, който сключват допирателната и радиусът в допирната точка Т на окръжността k е прав, следователно за окръжността k_{1} с център O_{1} този ъгъл е:
6т. 12. Дадена е окръжност k(O;r) и точка P, външна за окръжността. Да се построи допирателна към окръжността през точка P.
 • Допирната точка за окръжността k и допирателната през точка Р - точка T се получава:
11т. 13. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет BC=a и височина към хипотенузата CH=h.
 • Попълнете.
 
11т. 14. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет BC=a и височина към хипотенузата CH=h.
 • След построяване на правоъгълния триъгълник CHB, следващата стъпка е
11т. 15. Да се построи правоъгълен триъгълник ABC по дадени катет BC=a и височина към хипотенузата CH=h.
 • Ако p е перпендикуляр към BC през точка С, то
 • Попълнете:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!