Упражнение: Построяване на ъглополовяща, симетрала, перпендикуляр


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Построяване на ъглополовяща, симетрала, перпендикуляр" по математика за 8. клас ще проверите знаете ли кои са стъпките за построяване на ъглополовяща на даден ъгъл. Какви свойства има ъглополовящата на даден ъгъл? Как да построим симетрала на отсечка? Какви са свойства на симетралата? Можете ли да използвате знанията си в задачи за построения? Решете задачите от теста, за да затвърдите уменията за решаване на този тип задачи и станете майстори на построителните задачи. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете верните твърдения за ромб:
5т. 2. Даден е ∠Opq и окръжност k(O;r).
 • k∩Op→=P,
 • k∩Oq→=Q
 • Вярно ли е, че OP=OQ?
5т. 3.   Даден е ∠Opq и окръжност k(O;r).
 • k∩Op→=P,
 • k∩Oq→=Q.
 • Построени са две окръжности k1(P;r) и k2(Q;r). Ако k1∩k2=L, то е вярно, че:
5т. 4. Даден е ∠Opq и окръжност k(O;r).
 • k∩Op→=P,
 • k∩Oq→=Q.
 • Построени са две окръжности k1(P;r) и k2(Q;r).
 •  k1∩k2=L. Фигурата OPLQ e:
5т. 5. Даден е ∠Opq и окръжност k(O;r).
 • k∩Op→=P,
 • k∩Oq→=Q.
 • Построени са две окръжности k1(P;r) и k2(Q;r).
 • Ако k1∩k2=L, то вярно ли е, че OL e ъглополовяща на ∠Opq?
6т. 6. Да се раздели ∠Opq на четири равни части.
 • Подредете в правилен ред стъпките, които трябва да се изпълнят за построението.
       
6т. 7. Вярно ли е, че симетралата е перпендикулярна на дадена отсечка и минава през средата й?
6т. 8. Подредете стъпките, които трябва да се изпълнят, за да се построи симетрала s на дадена отсечка AB.
6т. 9. Вярно ли е, че всяка точка от симетралата на дадена отсечка е равноотдалечена от краищата на отсечката?
6т. 10.
 • Дадена е права а и точка А, нележащата на правата. Да се построи перпендикуляр през точка А към правата а.
 • Първа стъпка от построението е:
6т. 11. Дадена е права а и точка А, нележащата на правата. Да се построи перпендикуляр през точка А към правата а.
 • Ако точките B и C са равноотдалечени от точка А, то следваща стъпка от построението е
6т. 12. Дадена е права а и точка А, нележащата на правата. Да се построи перпендикуляр през точка А към правата а.
 • Ако по построение точките B и C са на равни разстояния от точка А и s е симетрала на отсечката BC, то е изпълнено
11т. 13. Дадена е права а и отсечка АВ. Да се построи равнобедрен триъгълник АВС с основа АВ и връх С, лежащ на правата а.
 • Анализ: В равнобедрен триъгълник височината към основата е
11т. 14. Дадена е права а и отсечка АВ. Да се построи равнобедрен триъгълник АВС с основа АВ и връх С, лежащ на правата а.
 • Попълнете правилно.
11т. 15. Дадени са отсечките AB и CD. Да се построи точка P така, че ΔABP и  ΔCDP да са равнобедрени триъгълници.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!