new-logo

Тест: Особености на радиоактивността

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Радиоактивно датиране означава:
2
Погълнатата доза се определя като енергия на лъчението:
3
Грей (Gy) е единица за:
4
Сиверт е единица за:
5
Еквивалентната доза H и погълнатата доза D са свързани със съотношението H=k.D .
6
Качественият фактор k изразява биологичния ефект от облъчването на даден организъм или орган.
7
На какво е равна единицата грей (Gy)?
8
Какъв е принципът на радиовъглеродния метод?
9
Посочете ГРЕШНОТО твърдение.
  • Биологичният ефект от йонизиращите лъчения:
10
Алфа-лъчите имат качествен фактор k=15, а рентгеновите лъчи k=1. Вярно ли е, че радиационната опасност от рентгеновите лъчи е по-голяма отколкото от алфа-лъчите?
11
Дози над 1 Gy , получени за кратко време, предизвикват лъчева болест. Какво е максималното количество енергия, което може да приеме орган на човек с маса 2 kg , без да има опасност от лъчева болест?
12
При диагностичен рентгенов преглед на човешки орган с маса 2 kg погълнатата доза е 4.10^-4Gy . Колко е погълнатата енергия?
13
В костите на животно, намерено при разкопки е установена концентрация на изотопа 6^14\textrmC  8 пъти по-малка, отколкото в атмосферата. Преди колко години е загинало изкопаемото животно? Периодът на полуразпадане на 6^14\textrmC  е  5 730 години.
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
14
При авария в ядрен реактор тялото на работник с маса m = 80 kg поглъща смъртоносна еквивалентна доза H = 4 Sv от бавни неутрони, чийто качествен фактор е k = 10. Колко джаула е погълнатата от тялото на работника енергия?
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.
15
Каква погълната доза D1 от бета-частици с малка кинетична енергия (качествен фактор k1 = 1,7) ще предизвика същия поразяващ биологичен ефект, както погълната доза D2 = 0,005 Gy от алфа-частици (k2 = 15)?
  • Запишете на празното място отговора с число, закръглено до втория знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн тестът „Особености на радиоактивността“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво е приложението на закона за радиоактивното разпадане? На какво се дължи вредното биологично действие на ядрените лъчения? Кои са количествените им характеристики? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се