Упражнение: Приложения на системи линейни уравнения


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Приложения на системи линейни уравнения" по математика за 8. клас ще проверите можете ли да прилагате наученото за системи линейни уравнения с две неизвестни в задачи от ежедневието. Можете ли от даденото в условието на една задача да съставите уравнения, с които да се реши задачата? Задачите от теста ще ви помогнат да натрупате опит в съставянето на уравненията на системата от две уравнения, които отразяват данните на практическа задача. Решете теста, за да упражните наученото за системи линейни уравнения с две неизвестни и станете майстори в решаване на текстови задачи. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадена е задачата:
 • Сборът на две числа е 45, а разликата им е 3. Намерете числата.
 • Вярно ли е, че: Ако означим първото число с x, а второто число с y, то сборът на числата се изразява с уравнението x+y=45 ?
   
5т. 2. Дадена е задачата:
 • Сборът на две числа е 45, а разликата им е 3. Намерете числата.
 • Ако означим първото число с x , а второто число с y , то разликата на числата се изразява с уравнението
5т. 3. Дадена е задачата:
 • Сборът на две числа е 45, а разликата им е 3. Намерете числата.
 • Вярно ли е, че: Ако означим първото число с x , а второто число с y, за да се намерят числата, трябва да се реши системата \left|\beginarrayllx+y=45 \\ x-y=3 \endarray\right. ?
 
5т. 4. Дадена е задачата:
 • Сборът на две числа е 45, а разликата им е 3. Намерете числата.
5т. 5. Сборът на две числа е 63, а разликата им е 33. Намерете числата.
6т. 6. Дадена е задачата:
 • Ангел и Борко имат общо 16 лв. Ако Ангел даде на Борко 6 лв, Ангел ще има 3 пъти по-малко пари, отколкото Борко. По колко пари са имали първоначално?
 • Ако първоначално Ангел е имал x лв, а Борко y лв, уравнението е
6т. 7. Дадена е задачата:
 • Ангел и Борко имат общо 16 лв. Ако Ангел даде на Борко 6 лв, Ангел ще има 3 пъти по-малко пари, отколкото Борко. По колко пари са имали първоначално?
 • Ако първоначално Ангел е имал  x лв, а Борко y лв, след подаръка на Ангел уравнението е
6т. 8. Ангел и Борко имат общо 16 лв. Ако Ангел даде на Борко 6 лв, Ангел ще има 3 пъти по-малко пари, отколкото Борко. По колко пари са имали първоначално?
6т. 9. Дадена е задачата:
 • Чичо Митко иска да посади крушови и вишневи дръвчета в градината си. Ако купи 2 крушови и 3 вишневи дръвчета, ще му струват 29 лв. Ако купи 4 крушови и 2 вишневи дръвчета, ще му струват с 9 лв повече. Колко струва едно крушово и колко едно вишнево дръвче?
 • Ако цената на едно крушово дръвче е x лв, а цената на вишнево дръвче е  y лв, то едното уравнение има вида
6т. 10. Чичо Митко иска да посади крушови и вишневи дръвчета в градината си. Ако купи 2 крушови и 3 вишневи дръвчета, ще му струват 29 лв. Ако купи 4 крушови и 2 вишневи дръвчета, ще му струват с 9 лв повече. Колко струва едно крушово и колко едно вишнево дръвче?
6т. 11.
 • Мишо платил за 3 скицника и 2 молива 6,60 лв, а Стефан за 2 скицника и 4 молива платил 5,20 лв. Каква е цената на един скицник и каква на един молив?
 • Ако един скицник струва x лв, а един молив струва y лв, за да се реши задачата, трябва да се реши система от следните две уравнения
6т. 12. Мишо платил за 3 скицника и 2 молива 6,60 лв, а Стефан за 2 скицника и 4 молива платил 5,20 лв. Каква е цената на един скицник и каква на един молив?
11т. 13. Периметърът на правоъгълник е 60 см, а разликата между дължината и ширината му е 20 см. Намерете дължината и ширината на правоъгълника.
11т. 14. Един от ъглите на триъгълник е 40º, а разликата на другите два е 18º. Намерете другите два ъгъла на триъгълника.
11т. 15. В училишен салон поставили пейки. Ако на всяка пейка седнат по 5 ученика, то няма да достигнат 8 пейки. Ако на всяка пейка седнат по 6 ученика, то 2 пейки ще останат свободни.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!