Упражнение: Средновековното общество - втора част


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Средновековното общество - втора част“ ще проверите знанията си за формиране на обществото през Средновековието. Кои са трите съсловия и как се развиват занаятите и търговията в Европа? А знаете ли какво е най-характерно за новите градски центрове? Защо селяните искали да живеят в града? С този тест ще проверите знаете ли каква е функцията на гилдиите. Какво е характерно за епохата на Ренесанса? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой контролира и регулира взаимоотношенията на занаятчиите от един и същ занаят?
5т. 2. В какво се превръщат градовете след XII век?
5т. 3. Защо една част от селяните бягали в града?
5т. 4. Какви били правилата, за да бъде зависимият селянин свободен?
5т. 5. Какво започнали да си позволяват патрициите в големите градове?
6т. 6. С какво се занимавали гражданите през Средновековието?
6т. 7. Отбележете вярно или грешно: За хората на труда било изключително трудно да преминат от едно съсловие в друго. Най- често заемали постове на низшето духовенство. Висшето духовенство било захранвано от синовете на висшата аристокрация.
6т. 8. Защо занаятчиите били необходими в средновековното общество?
6т. 9. Кои хора в средновековните градове се наричали патриции?
6т. 10. Попълнете липсващите думи, като изберете някое от следните понятия:
  • пазарна икономика, планова икономика, търговци, купувачи, търсенето, изработването
6т. 11. Къде най-напред възникнали големите градски центрове през Средновековието?
6т. 12. Какво разбираме от текста:" 1.Управителите на цеха ще накажат онези, които управляват лошо занаята.[..] 4. Майсторите са длъжни да плащат заплатите преди неделния ден. 5. Никой занаятчия не може да работи вечер. 6. Забранено е да се работи в събота след пладне.[..] 8. Осмината управители се обезщетяват от занаятчиите."
11т. 13. Кое изображение не е свързано с живота и бита на средновековния човек:
11т. 14. Свържете понятията с текста, така че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Запишете понятието, за което се отнася текста:  Културно движение, продължило приблизително от XIV век до XVII век. Възниква във Флоренция в края на Средновековието, а през следващите столетия се разпростира в Западна, Централна и Северна Европа. Основните му характеристики са връщането към ценности и форми на гръцката и римската Античност в литературата, философията, науката и най-вече изкуството и архитектурата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!