Упражнение: Инфрачервени и ултравиолетови лъчи


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Инфрачервени и ултравиолетови лъчи“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои вълни са разположени непосредствено до видимата светлина в електромагнитния спектър? Какви са най-важните свойства на инфрачервените и ултравиолетовите лъчи? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Инфрачервените лъчи са електромагнитни вълни, които се намират в диапазона:
5т. 2. Посочете между кои вълни се намират ултравиолетовите лъчи?
5т. 3. Как се наричат още инфрачервените лъчи?
5т. 4. Инфрачервени лъчи излъчват:
5т. 5. Вярно ли е, че основен източник на ултравиолетови лъчи е Слънцето?
6т. 6. Инфрачервената светлина има дължина на вълната:
6т. 7. Лъчи с дължина на вълната 240 nm са:
6т. 8. Инфрачервените лъчи могат да се регистрират:
6т. 9. Ултравиолетовите лъчи могат да се регистрират:
6т. 10. Кой от следните газове в атмосферата поглъща силно ултравиолетовото лъчение, идващо от Слънцето?
6т. 11. Синтезът на витамин D в човешкия организъм е пример за биохимична реакция с участието на:
6т. 12. Термографията е метод за диагностициране на туморни образувания на щитовидната жлеза при човека. Лъчението, което се използва при него е:
11т. 13. Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение за ролята на инфрачервените и ултравиолетовите лъчи.
11т. 14. Кои лъчи се използват за наблюдение на обекти при лоша видимост?
  • Напишете на празното място името на лъчите.
11т. 15. Пресметнете честотите на вълните, съответстващи на границите на инфрачервения и ултравиолетовия диапазон.
  • Указание: Използвайте формулата c=\lambda .\nu , където c=3.10^8\fracms .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!