Упражнение: Болести при човека. Задачи - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Болести при човека. Задачи- част 1" ще затвърдите знанията си за наследствени и ненаследствени болести. Мъжете или жените страдат от хемофилия? Кои болести се унаследяват с пола? Част от този тест е унаследяването на хемофилия и албинизъм. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Рецесивен ли е генът за хемофилията при човека?
5т. 2. Кои твърдения са верни за гена за албинизъм?
5т. 3. Колко на брой са двойките автозоми в човешкия организъм?
5т. 4. В кой ред правилно е записан алелът за хемофилия?
5т. 5. Вярно ли е твърдението: Хемофилията е заболяване, което е свързано с пола. То е прикрепено към Y- хромозомата.
6т. 6. Проследяване унаследяването на гените за хемофилия и албинизъм е пример за:
6т. 7. Кой генотип НЕ е възможно да съществува?
6т. 8. Хемофилията е наследствена болест:
6т. 9. Далтонизмът и хемофилията са наследствени болести, които си приличат по това, че са:
6т. 10. Здрава, хетерозиготна жена по гена за хемофилия и мъж, страдащ от хемофилия се консултират за вероятността децата им да имат нормално съсирване на кръвта. Каква е вероятността да имат син, болен от хемофилия?
6т. 11. Какъв ще бъде генотипът на човек, за който знаем, че е албинос и страда от хемофилия?
6т. 12. Посочете типовете гамети, които ще се образуват при кръстосване на два индивида със следните генотипове:
  • X^hYAa    x    X^HX^HAa
11т. 13. Запишете легендата по дадената кръстоска между албинос и здрав човек. Какво поколение се получава?
11т. 14. Свържете правилно:
11т. 15.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!