Упражнение: Серен триоксид


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 8. клас на тема "Серен триоксид", чрез което ще тествате знанията си за това какъв е химичният характер на този оксид на сярата, кои са основните му физични и химични свойства и за какво се употребява в практиката. С помощта на теста ще пробвате уменията си да изразявате с уравнения, свойствата на серния триоксид и да ги сравнявате с тези на серния диоксид. Отлично упражнение, за да ви подготви за отлична оценка в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Серният триоксид е:
5т. 2. Когато пропуснем серен триоксид през вода:
5т. 3. Солите, които образува серният триоксид се наричат:
5т. 4. Серният триоксид има остра, задушлива миризма и на въздуха мъгли, образувайки с влагата от въздуха ситни капчици сярна киселина. Оксидът е отровен.
5т. 5. Серният триоксид в зависимост от температурата може да бъде в три агрегатни състояния - газ, течност и твърдо вещество.
6т. 6. Определете вярната структурна формула на серния триоксид:
6т. 7. С уравнението SO_3%2BH_2O\rightarrow H_2SO_4 се изразява взаимодействието на серен триоксид с вода до получаване на:
6т. 8. Сярната киселина е:
6т. 9. Серният триоксид НЕ може да взаимодейства:
6т. 10. Попълнете липсващите символи в текста, като използвате само латиница:
6т. 11. Серният триоксид е киселинен оксид, защото реагира с вода, основи и киселинни оксиди.
6т. 12. Олеум се нарича концентрирана сярна киселина с:
11т. 13. Свържете съответстващите части на уравненията, изразяващи свойства на серните оксиди:
11т. 14. В час по химия решавате ребус и в него трябва да свържете формули на химични съединения с верните им наименования. Решете ребуса:
11т. 15. Влакова композиция превозва цистерни с олеум. На цистерните трябва да е изписано означението:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

13:56 - 26.04.2016

Здравейте не съм ви забравила и продължавам да не разбирам какво е олеум моля ви обяснете ми
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:34 - 26.04.2016

Здравей Искра, тъкмо днес се чудех къде изчезна и защо няма въпроси от теб :). Олеум, или "димяща" сярна киселина е концентрирана сярна киселина (поне 98%), в която е разтворен газ серен триоксид. Тъй като не е ясно колко точно серен триоксид е разтворен в киселината олеум се записва така H2SO4.SO3. Когато бутилка с олеум се отвори серен триоксид излиза и с влагата от въздуха образува облак от сярна киселина, затова се нарича и димяща сярна киселина.
+1
Профилна снимка

Ученик

11:35 - 27.04.2016

И как ще ви забравя вие ми направихте впечатление с всеотдайността си към учениците имах едни планове за тази учебна година отлагат се за другата но ще продължа подготовката си а вапросите ми са реактивисподобен какво значи и аморфност
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

12:50 - 27.04.2016

Искра, реактивоспособен в буквален смисъл означава "способност да реагира". Например натрият много лесно влиза в химични реакции с кислород, водород, вода, киселини. За него казваме, че е силно реактивоспособен. А да речем азотът при обикновени условия не реагира с нищо, заради много здравата химична връзка в молекулата му. За него казваме, че е слабо реактивоспособен при обикновени условия. Колкото до втрия въпрос - говорим за кристално и аморфно състояние на веществата или кристални и аморфни вещества. Различават се по строежа си. В кристалните вещества има точна подреденост на градивните частици на веществото и тази подреденост се повтаря в целия кристал. Докато аморфните вещества имат точна подредба на градивните частици само на близко разстояние, във веществото има и области, в които няма правилна подредба на далечно разстояние. Пример за аморфно вещество е стъклото. А кристални вещества са много, много минерали, например каменната сол.
+1
Профилна снимка

Ученик

18:20 - 30.04.2016

Г-жо Николова минаваме на сложните неща в химията това е неутрализация NHO3+NH4OH-NHNO3+H2O вярна ли е тази неутрализация и както хидролизата неутрлизцията също ли винаги е обртно протичаща реакция и също питам ви тази реакция възможна ли е Ca + Cl2-CaCl 2 винаги това се чудя как да да разбера дали дадена реакция протича ??
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:18 - 01.05.2016

Здравей Искра, необходимо е да изгледаш още някои уроци, за да се справиш с въпросите, които те вълнуват по отношение на химичните реакции. Дали една реакция протича или не се определя от свойствата на съответните вещества, които реагират. Тези свойства на веществата ги има много добре обяснени в 7. клас, раздел Периодична система, уроците са Свойства на простите вещества и химичните съединения. В тези уроци има прекрасни схеми, които като научиш никога няма да имаш колебание кое вещество с какво може да реагира и винаги ще може да запишеш съответното уравнение. Колкото до неутрализацията - това е йонообменна реакция между основа и киселина. Моля бъди прецизна в изписването на формулите. Уравнението ти има вида HNO3+NH4OH<-->NH4NO3+H2O. Реакцията е обратима. Само когато в неутрализацията участват силна основа и силна киселина неутрализацията е необратима. Във всички останали случаи получената сол хидролизира и това се отбелязва със знак за обратимост на реакцията.
+1
Профилна снимка

Ученик

13:14 - 02.05.2016

Гледах Химични съединения Обобщение и Прости вещества Обобщение и пак не разбирам когато имам задача с нещо плюс какво дава друго кое да е това нещо и примерно гледам Cl2+Ca е аз как да знам протича ли аз тези уроци дето ми казахте май не ги намерих помогнете ми защото съм много объркана
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:29 - 03.05.2016

Здравей Искра, спокойно, ще изчистим проблема. Нека започнем с това какво е хлора - метал или неметал. След като е учен в 7. клас се знае, че хлорът е неметал. Следва втори въпрос: С какво могат да взаимодействат неметалите? Тук на помощ идват схемите от тези обобщителни уроци https://ucha.se/watch/2911/Prosti-veshtestva-Obobshtenie-Chast-1 и https://ucha.se/watch/3545/prosti-veshtestva-obobshtenie-chast-2-. От там си научила, че неметалите реагират с водород, кислород, метали. Следва въпроса: Какво е Са? - метал. Следователно между Са и Cl2 реакция протича и се получава сол калциев дихлорид CaCl2.Това е, не е трудно като мислиш и разбирасе, си научила уроците. Успех!
+1
Профилна снимка

Ученик

10:42 - 03.05.2016

Ще ги прегледам отново тези уроци имам и друг въпрос до него стигнах сама как така даден метал примерно калий отдава самоо 1 електрон и се превръща в инертния елемент аргон, какъв е тозо огромен преход от силно изразени метални към неметални своиства как ще го обясните
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

11:21 - 03.05.2016

Здравей Искра, сега ще поправим сериозното ти заблуждение. Металите отдават по толкова електрона, колкото имат в най-външния се електронен слой. Но не се превръщат в инертни газове, а в съответните си метални йони. Това, че металния йон вече има строеж на електронната обвивка като на инертен газ не означава, че калият е променил свойствата си и е станал аргон, защото не се променя броя на протоните, които определят кой е елемента. Така и не разбрах в кой клас си, за да мога по-лесно да те насочвам кои уроци да гледаш, за да си попълваш знанията.
+1
Профилна снимка

Ученик

17:46 - 03.05.2016

Ще полагам изпит не всичката химия дори и да не съм я минала в училище и сега преди да си задам въпроса искам хиледи пъти да благодаря за възможността да задавам въпроси които ДАЖЕ не са обвързани с клипчето та въпроса е правим едни таблици на взаимодействия казаха ми че таблицата е симетрична и за по бързо попълвам само едната половина къде и е симетрията изобщо не я намирам разбирам че определям взаимодеиствията на същите вещества и не е нужно да го правя като знам че другата половина от таблицата е същата е да ама аз това някак не го разбирам това вече не знам дали можете да ми го обясните
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:01 - 03.05.2016

Добре, Искра. За таблицата много добре те разбирам. Например имаш изброени четири вещества - калций, хлор, вода и натриева основа. Пита се между кои от посочените вещества може да протече химична реакция. За да не пропуснеш някое възможно взаимодействие се прави таблица. Написваш вертикално и хоризонтално четирите вещества и разчертаваш като таблица. Сега обсъждаш възможните взаимодействия. първото ти вещество хоризонтално и вертикално е калций, т.е. там където се " засичат" вертикално и хоризонтално две вещества в случая имаш само калций. Та въпроса е може ли калций да реагира сам със себе си. Естествено не. Тогава в това квадратче на таблицата слагаш знак минус - така означаваме невъзможните реакции. След това "засичаш" второто вещество - хлор с хлор не реагира - слагаш минус и така и за останалите две вещества. Така получаваш един диагонал от минуси, който ти определя горна и долна част на таблицата, които ще бъдат симетрично и еднакво попълнени.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:08 - 03.05.2016

Затова е необходимо да попълниш само едната половина. Проверяваш калций с хлор реагира ли - да - слагаш плюс. После калций с вода - да - слагаш плюс. После калций с натриева основа - не - слагаш минус. и така, докато попълниш или само долната или само горната половина на таблицата. Когато е за изпит аз бих попълнила цялата таблица, ако имам време, защото за изпит това се прави. Но ако не ти стига времето за вярно решение на задачата ти трябва само половината таблица. А за да попълниш таблицата ще ти трябват знанията от онези схеми, които те пратих да научиш от 7. клас, също йонообменни и окислително-редукционни процеси, включително ОРП в разтвори на електролити. Не знам с какво време за подготовка разполагаш, но ако имаш такова те съветвам да започнеш ученето на химията от 7. клас и последователно да минаваш нататък в класовете, за да си сигурна в знанията си, а не така да учиш "на парче", защото пропуските ти са големи.... Пожелавам успех!
+1
Профилна снимка

Ученик

18:11 - 03.05.2016

Не сте ме разбрали аз точно симетрията от последното ви изречение не разбирам ясно ми е че нещо със себе си не реагира но горната половина <над диагонала> не знам кое да гледам за да попълня вместо пак да се чудя кое с кое реагира вече няма да питам въпросите ми са безкрайно тъпи пък и незнам NaOH с К и Сl с H2O има ли начин да науча всичко
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:34 - 03.05.2016

Има начин, но трябва по-систематично учене. Твърде малко вероятно е да можеш да решиш подобна задача, като не знаеш кой с кого реагира. Това трябва да се научи. Не конкретно дали К реагира с вода а правилото - металите, преди магнезий в Реда на относителната активност на металите реагират с вода при обикновени условия. Получава се основа и водород - това ти трябва пък да изразиш уравнението. Напиши ми имейл на maria@ucha.se или ми дай скайп, за да ти направя една таблица и да ти я пратя. Най добре е, ако имаш скайп - напиши ми го на имейла, за да се чуем и да ти обясня.
+1
Профилна снимка

Ученик

18:55 - 03.05.2016

Писах на имейла ви
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:01 - 03.05.2016

Нямам имейл, Искра.
+1
Профилна снимка

Ученик

19:14 - 03.05.2016

Ето тогава моя iskra_99blg@abv.bg
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:30 - 03.05.2016

Писах ти имейл.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

14:34 - 22.05.2016

здравейте, изкарах 6.00! Много благодаря!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:36 - 22.05.2016

Браво, Ния!
+1
Профилна снимка

Ученик

20:36 - 22.05.2016

благодаря!
+1
Профилна снимка

Ученик

16:21 - 21.01.2017

Лошо! Изкарах 5.49 :D Е това е добре при положение, че химията не ми е една от силните страни.
+2
Профилна снимка

Ученик

16:43 - 21.01.2017

Даже си е прекрасна оценка!!!
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:38 - 21.01.2017

Здравей Василен, почти съм сигурна, че в училище, ако си по-внимателен, ще изкараш и над 5,50! Пожелавам ти успех!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.