new-logo

Тест: Важни задачи. Взаимно положение на графики на линейни функции

Тест

В онлайн теста "Важни задачи. Взаимно положение на графики на линейни функции" по математика за 12. клас ще проверите как сте усвоили условията за коефициентите на функциите, които определят взаимното положение на графиките. Ще преговорите кога графиките на функциите се пресичат и кога графиките на функциите са успоредни. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите как се намират координатите на пресечната точка на графиките на функциите. Решете задачите от теста, за да се научите да съобразявате какви трябва да бъдат коефициентите, за да отговаря функцията на зададено условие. Решавайте, за да сте уверени в себе си.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадени са функциите  y1=a1x+b1 и  y2=a2x+b2.
 • Графиките на функциите се пресичат, когато:
2
Графиките на функциите y1=a1x+b1 и y2=a2x+b2 са успоредни, когато:
3
Вярно ли е, че графиките на функциите y=5x-3 и g=-5x+3 се пресичат?
4
Вярно ли е, че графиките на функциите y=15x+5 и g=15x са успоредни?
5
Дадени са функциите:
 • у=-6х
 • g=-6
 • Вярно ли е, че графиките на функциите са успоредни?
6
Функцията у=ах+b пресича ординатната ос Оу в точка с координати:
7
Графиката на функцията у=ах+b пресича абсцисната ос Ох в точка с координати:
8
Точка А(6;-1) принадлежи на графиката на функцията y=\frac12x+b .
 • Да се определи стойността на свободния член b.
9
Да се определи стойността на коефициента а във функцията у=ах+3, ако графиката й минава през точка В(3;0).
10
Намерете координатите на пресечната точка на графиките на функциите:
 • у=5х-7
 • g=2-4х
11
Да се намерят стойностите на коефициента а и свободния член b, при които графиката на функцията у=ах+b е успоредна на графиката на функцията g=-7х+1 и пресича абсцисната ос Ох в точка (3;0).
12
Намерете линейната функция у=f(х), която отговаря на условията:
 • графиката на функцията е успоредна на графиката на функцията g=3x-6
 • т. М(2;-4) принадлежи на графиката на функцията у=f(x)
13
Определете коефициента k във функцията y=kx, ако е известно, че графиката й е успоредна на графиката на функцията от чертежа.
 • Упътване: Съобразете през коя точка минава графиката на права пропорционалност.
14
Да се намери стойността на коефициента а, при която графиките на трите функции имат обща точка.
 • у=7х-1
 • g=х+5
 • h=ах+3
15
Дадени са функциите у=2х-1 и g=-6х-3, чиито графики се пресичат в т. М.
 • Графиката на у пресича абсцисната ос Ох в т. А.
 • Графиката на g пресича ординатната ос Оу в т. В.
 • Намерете координатите на точките М, А, В.
 • Запишете координатите като десетични дроби.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се