Упражнение: Клетъчно дишане. Увод


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Клетъчно дишане. Увод” ще упражните знанията си за клетъчното дишане. Каква е същността на този процес? Как се образуват молекулите АТФ? Чрез това упражнение по биология ще имате възможност да проверите и знанията си за гликолизата, цикъла на Кребс и окислителното фосфорилиране. Каква е разликата между аеробните и анаеробните условия? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво се получава след процесите на клетъчно дишане?
5т. 2. Кой е първият етап от клетъчното дишане?
5т. 3. Реакциите, които протичат задължително в присъствието на кислород, се наричат анаеробни.
5т. 4. В кой клетъчен органел се извършва Цикълът на Кребс?
5т. 5. Кой е последният етап от клетъчното дишане?
6т. 6. Възможно ли е процесите от Цикъла на Кребс да се извършат ако в средата липсва кислород?
6т. 7. Каква е същността на процеса гликолиза?
6т. 8. Попълнете празните места в текста като използвате дадените думи:
  • светлина; окислително; фотосинтетично; кислород
6т. 9. Какви продукти се получават след процеса гликолиза?
6т. 10. В кой от трите етапа на клетъчното дишане, се получават най-много молекули АТФ?
6т. 11. Вярно ли е, че: "Образуването на пирогроздена киселина става в цитоплазмата на клетката" ?
6т. 12. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
11т. 13. Колко молекули АТФ ще се получат от процесите на клетъчно дишане при разграждане на две молекули C6H12O6?
  • (запишете отговора с цифри)
11т. 14. Разгледайте дадената схема и под всяко от означенията поставете съответното правилно понятие.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!