Упражнение: Функционална зависимост


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Функционална зависимост" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятията функция, функционална зависимост, дефиниционно множество. В записа y=f(x) коя от променливите е независима променлива и коя зависима променлива? Кое множество от точки се нарича графика на функцията y=f(x)? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите новите понятия и да ги използвате успешно в задачите по математика в 8. клас. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.  

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
 • Ако на всяко число х от едно числово множество се съпоставя по някакво правило единствено число у, то е зададена числова функция?
5т. 2. В записа y=f(x),
 • f е правилото, по което на независимата променлива х се съпоставят стойности на
5т. 3. Отбележете верните твърдения: В записа s=f(t)
5т. 4. Вярно ли е, че: Числовото множество, в което се изменя аргумента х на функцията у=f(x), се нарича дефиниционно множество или дефиниционна област?
5т. 5. Множеството от точки с координати (x; f(x)) в координатна равнина се нарича
6т. 6. Ако a е дължината на страната на квадрат, а P е периметърът на квадрата,
 • то за функцията  P=f(a)=4a отбележете верните твърдения:
6т. 7. Ако r е радиусът на окръжност, а C е дължината на окръжност,
 • то за функцията  C=f(r)=2.3,14.r отбележете верните твърдения:
6т. 8.   Определете дефиониционното множество на аргумента r (радиусa на окръжността) за функцията C=2.3,14.r
6т. 9. Дадена е функцията C(r)=2.3,14.r .
 • Каква ще бъде стойността на функцията, ако аргументът r=10?
6т. 10. Дадена е функцията y=x^2+1.
 • Каква ще бъде стойността на функцията, ако аргументът на функцията е 2?
6т. 11.
 • На чертежа функцията f e зададена чрез графиката си.
 • За х=2, намерете у=f(2), като използвате чертежа.
6т. 12.
 • На чертежа функцията f е зададена графично.
 • Отбележете измежду дадените по-долу точки, онези които са от графиката на функцията.
11т. 13. Дадено е, че 1 миля е равна на 1,6 км.
 • Изразете като функционална зависимост километрите у, на които са равни х мили.
11т. 14. В миналото българите измервали дължина с мерки, различни от метъра. Използвали се мерки като лакът, аршин, педя.
 • Ако се знае, че 1 аршин е равен на 0,68 метра, изразете като функционална зависимост метрите у, на които са равни х аршина.
11т. 15. Ока е мярка за тегло от миналото.
 • Ако знаете, че 1 ока е равна на 1,2 кг, изразете като зависимост килограмите у=f(x), на които са равни х оки.
 • Намерете стойностите на функцията
 • f(10) за х=10 оки и
 • f(15) за х=15 оки

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

21:39 - 30.12.2016

Резултати от упражнението STEF, ти се справи по-добре от 100% от всички, които направиха теста! sun sun sun sun sun sun sun sun sun sun
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.