Упражнение: Краят на Второто българско царство - втора част


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по история за 8. клас „Краят на Второто българско царство - втора част“ ще проверите знанията си за падането на България под османска власт. Кои са причините за отслабването на България и другите балкански държави? А знаете ли какво е най-характерно за управлението на Иван Шишман и Иван Страцимир? Каква е съдбата на Търновското и Видинското царства? С този тест ще проверите знанията си за битките които са водили балканските владетели срещу османците. Знаете ли кои са Момчил воевода, патриарх Евтимий  Търновски, султан Баязид. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква била тактиката на султана за подчиняване на отслабените балкански владетели?
5т. 2. Кое решение на цар Иван Александър е пагубно за съдбата на царството?
5т. 3. Какво се случило с българската църква след падането на България под османско владичество?
5т. 4. На кого била поверена отбраната на Търново по време на обсадата от турските войски?
5т. 5. За кое събитие се отнася документът?
  • "Варваринът заповяда да се изселят жителите на изток[..], а пък божият човек да бъде изпратен на заточение в Македония. И той тръгна заедно с хората[...] Ония дни бяха дни на плач. 
  • Григорий Цамблак
6т. 6. Каква била съдбата на Момчил юнак, който пръв се противопоставил открито на османската експанзия?
6т. 7. Какви били последиците за българския цар Иван Шишман след битката при Черномен?
6т. 8. Как протекла битката при Косово поле?
6т. 9. Как османските завоевателите постъпили с жителите на Търново?
6т. 10. Какви са последиците от битката при Никопол?
6т. 11. Отбележете вярно или грешно:
  • Християнските сили организирали кръстоносен поход срещу османската държава. В битката при Никопол османската армия била разгромена, а султан Баязид бил пленен и изпратен във Франция.
6т. 12. Запишете титлата и името на личостта, за която се отнася описанието.
  • Той организирал защитата на столицата Търново по време на османската обсада. Поставил основите на Търновската книжовна школа. Автор на редица жития и похвални слова.
11т. 13. Свържи владетелите с владенията им през XIV век.
11т. 14. Подредете събитията в хронологичен ред.
11т. 15. Свържете годините със събитията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!