Упражнение: България през втората половина на XIIIв. - втора част. Въстание на Ивайло


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „България през втората половина на XIII в. - втора част. Въстание на Ивайло" ще проверите знанията си за политическата обстановка в България в края на този период. Ще си припомните за съдбата на предводителя на селското въстание Ивайло. Научете повече за това как "обикновеният свинар" Ивайло успял дори да бъде коронован за цар. Какви били причините, заради които българските владетели били зависими от татарите до края на столетието. А знаете ли кои са Константин Тих Асен, Иван Асен III, Смилец? Защо Ивайло бяга при татарите? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как Ивайло убедил селяните да го последват?
5т. 2. Как презрително византийците наричали Ивайло?
5т. 3. Кой бил коронясан за български цар от византийците и пратен обратно в България?
5т. 4. Как завършил животът на селския цар - Ивайло?
5т. 5. Кое не е общо в съдбите на Жана д'Арк и Ивайло?
6т. 6. Как се развило въстанието в началото?
6т. 7. Какво се случило при сблъсъка на въстаниците с армията на Константин Тих Асен?
6т. 8. Отговорете вярно или грешно: В последните години на XIII в. северната част на българските земи били постоянно опустошавани от монголите. Централната власт не могла да се справи с тези нашествия.
6т. 9. Как се развили политическите събития в България след смъртта на Константин Тих Асен?
6т. 10. Каква била политическата обстановка в България в края на XIII век?
6т. 11. Защо Ивайло бяга при татарите?
6т. 12. Отговорете вярно или грешноБолярите в Търново избират за цар Георги Тертер, защото не могли да допуснат начело на държавата да стои човек от простолюдието.
11т. 13. Запишете името на личността, за която се отнася текста: Той предвождал едно от най-големите селски въстания в Европа. Многократно разгромявал татарите и станал български цар.
11т. 14. Подредете събитията в хронологична последователност.
11т. 15. Свържете елементите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!