Упражнение: Епистатично взаимодействие


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Епистатично взаимодействие" ще затвърдите знанията си за още един вид неалелни взаимодействия. Имате възможност да сравните комплементарно и епистатично взаимодействие. В какво съотношение се разпадат по фенотип в F2? Кои гени наричаме инхибитори и какво е тяхното действие? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Епистатичното взаимодействие е вид алелно взаимодействие.
5т. 2. Характерно за епистатичното взаимодействие е:
5т. 3. Инхибитори са гените, които:
5т. 4. Как е прието да се бележи епистатичният ген?
5т. 5. При епистатичното взаимодействие в F2 се появява фенотип, различен от родителския.
6т. 6. Подредете правилно твърдението:
6т. 7. Какъв ще бъде цветът на оперението на индивид с генотип IiCC? От какво се определя той?
6т. 8. Какъв може да бъде генотипът на кокошка с цветно оперение?
6т. 9. Посочете възможните генотипове за кокошки с бяло оперение?
6т. 10. При кръстосване на тези два индивида с бяло оперение в F1 индивидите ще имат цветно оперение.
6т. 11. Епистатично взаимодействие се наблюдава при кръстосване на:
6т. 12. Вярно ли е, че при епистатичното взаимодействие новият белег се проявява в F2.
11т. 13. Свържете картинките със съответстващите им означения:
11т. 14. Попълнете липсващите думи:
11т. 15. Примери за какво взаимодействие на гените са следните резултати:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!