new-logo

Тест: Задбалкански котловини - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Задбалканските котловини са обозначени на контурната карта с цифрата:
2
Кой тип подземни води се формират в наносните конуси на старопланинското и витошкото подножие?
3
Язовирите Копринка и Жребчево са построени по поречието на река:
4
Минералните води в природногеографската област са предпоставка за развитието на:
5
Карловската и Казанлъшката котловина са известни като:
6
Попълнете пропуските в текста:
7
Кой почвен тип НЕ се среща в Задбалканските котловини?
8
"Кории" се наричат:
9
Кой дървесен вид НЕ е влаголюбив и НЕ вирее покрай реките?
10
Минералните извори Банкя, Княжево, Панчарево, Горна баня са в:
11
Белези за влошена екологична обстановка в Задбалканските котловини са:
12
Свържете почвения тип, характерен за Задбалканските котловини, със земеделските култури, които виреят най-добре върху него:
13
Свържете цифрата с името на реката:
14
Коя е предпоставката за получаване на електроенергия от ветрогенератори в Сливенската котловина?
15
С коя котловина свързвате пейзажа от снимката?

Описание на теста

С онлайн теста "Задбалкански котловини. Част 2" ще провериш знанията си за водите, почвите, растителността и животинския свят в Задбалканските котловини. Ще имаш възможността да отговаряш на въпроси за особеностите на природните компоненти в областта. Ще оценяваш природни дадености като фактор за развитието на стопанската дейност. Ще локализираш реки, протичащи през областта на географската карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се