Упражнение: Задбалкански котловини - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Задбалкански котловини. Част 2" ще провериш знанията си за водите, почвите, растителността и животинския свят в Задбалканските котловини. Ще имаш възможността да отговаряш на въпроси за особеностите на природните компоненти в областта. Ще оценяваш природни дадености като фактор за развитието на стопанската дейност. Ще локализираш реки, протичащи през областта на географската карта. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Задбалканските котловини са обозначени на контурната карта с цифрата:
5т. 2. Кой тип подземни води се формират в наносните конуси на старопланинското и витошкото подножие?
5т. 3. Язовирите Копринка и Жребчево са построени по поречието на река:
5т. 4. Минералните води в природногеографската област са предпоставка за развитието на:
5т. 5. Карловската и Казанлъшката котловина са известни като:
6т. 6. Попълнете пропуските в текста:
6т. 7. Кой почвен тип НЕ се среща в Задбалканските котловини?
6т. 8. "Кории" се наричат:
6т. 9. Кой дървесен вид НЕ е влаголюбив и НЕ вирее покрай реките?
6т. 10. Минералните извори Банкя, Княжево, Панчарево, Горна баня са в:
6т. 11. Белези за влошена екологична обстановка в Задбалканските котловини са:
6т. 12. Свържете почвения тип, характерен за Задбалканските котловини, със земеделските култури, които виреят най-добре върху него:
11т. 13. Свържете цифрата с името на реката:
11т. 14. Коя е предпоставката за получаване на електроенергия от ветрогенератори в Сливенската котловина?
11т. 15. С коя котловина свързвате пейзажа от снимката?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!