new-logo

Тест: Почвата като екологичен фактор и като среда на живот

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повърхностният слой на земната кора, който притежава свойството плодородие се нарича почва.
2
Кой слой от почвата определя нейното плодородие?
3
Разлагащите се органични вещества в почвата, останали от измрелите вече организми, образуват:
4
Как се наричат животните, които прекарват целия си живот в почвата?
5
С кой термин се означават най-малките обитатели в почвата?
6
Подредете правилно изречението.
7
Към коя група организми в почвата спадат корените на растенията?
8
Химичните свойста на почвата не се влияят от нейните физични свойства.
9
Какво е вярно за почвата, върху която вирее посоченото растение?
10
Вярно ли е, че:
  • Чрез изкуствените насаждения хората оказват положително влияние върху почвата, защото така я предпазват от ерозия.
11
Кои от твърденията са верни?
12
Към кои от посочените екологични групи принадлежи представителят на изображението?
13
Под всяко едно от обозначенията на картинката, поставете съотвения почвен слой.
14
Свържете почвените организми, посочени на картинките, с екологичната група, която им съответства.
15
След като се запознахте с групите организми, живеещи в почвата попълнете липсващите думи в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас "Почвата като екологичен фактор и като среда на живот” ще проверите какво сте научили за още един абиотичен фактори - почвата. Какви са особеностите на почвата като среда за живот? На какви екологични групи се поделят растенията и животните спрямо екологичния фактор почва? Ще имате възможност да упражните термини като геофили, геоксени и геобионти. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се