Упражнение: Клетки и тъкани - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Клетки и тъкани - част 1” ще проверите какво сте научили за тези съставни части в организмите. Чрез този тест ще отговорите на много интересни въпроси, засягащи епителната тъкан (жлезиста и покривна) и кръвта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В човешкото тяло има два вида епителна тъкан.
5т. 2. В тъканния профил на човешката кожа се включва:
5т. 3. Коя е основната функция на жлезистия епител?
5т. 4. Кръвта е вид тъкан.
5т. 5. За кръвта е вярно, че:
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Попълнете празните места в текста, като си помогнете с дадените думи.
  • потта; кръвта; отделителна; кръвоносна
6т. 8. Кои от посочените твърдения са верни?
6т. 9. Клетките на жлезистия епител са отдалечени една от друга, а това пространството е запълнено с много междуклетъчно вещество.
6т. 10. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 11. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 12. На кой от двата вида епителна тъкан (покривен илил жлезист) се дължи отделянето на слюнка в устата?
11т. 13. Всички посочени клетки на изображението участват в състава на само един вид тъкан от изучените до сега. Запишете клетките на кой вид тъкан са изобразени?
11т. 14. За кой вид тъкан се говори в текста?
  • "Клетките са плътно разположени една до друга. Във вътрешността на организма тези клетки са организирани в един слой, който се намира по повърхността на органите, а в някои случаи - и вътре в тях."
11т. 15. След като се запознахте с някои видове тъкани и техните функции, попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!