Упражнение: Равнища на организация на живите системи.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Равнища на организация на живите системи” ще проверите какво сте научили и запомнили по тази тема от видео урока. Ще имате възможност да упражните знанията си за клетки, тъкани и органи. Чрез този тест ще отговорите на въпроси, засягащи системите от органи в многоклетъчния организъм. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Основната структурна и функционална единица на живите организми е:
5т. 2. Организмът е основната структурна и функционална единица на живота.
5т. 3. Клетките в една тъкан:
5т. 4. Колко на брой са видовете животински тъкани?
5т. 5. Вярно ли е, че органите са изградени от тъкани с общо устройство и функции?
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Кои от изброените тъкани са подвидове на напречно набраздената мускулна тъкан?
6т. 8. Срещу всяко от двете твърдения запишете дали то е вярно или грешно.
6т. 9. В кой от редовете са изброени само тъкани, срещащи се в животинския организъм?
6т. 10. Кръвоносните съдове в сърдечно-съдовата система отговарят на биологичното определението за орган.
6т. 11. Кои са верните твърдения?
6т. 12. Имайки предвид определението за система от органи,  посочете верния отговор.
  • Храносмилателната система включва:
11т. 13. Еволюционният смисъл от появата нa тъканите се изразява в опростяване на устройството на отделните клетки.
11т. 14. Под всяко от означенията на даденото изображение, поставете съответстващата му сърдечна структура.
11т. 15. Как се нарича системата от органи, която е отговорна за приемането и раздробяване на храната, нейното разграждане, усвояването на хранителните вещества и изхвърлянето на неизползваните остатъци?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!