new-logo

Тест: Тест - Вещества и техните свойства - Част 2

Тест

С онлайн теста по човекът и природата за 5. клас "Тест - Вещества и техните свойства - Част 2" ще проверите вашите знания за свойствата и състава на веществата в природата. Знаете ли какъв е съставът на чистия въздух? Кой газ поддържа горенето? Кои промени наричаме химични? Кога се отделят вредните серни и азотни оксиди? Как се образуват киеселинните дъждове? За какво се използва активният въглен? Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В чистия въздух се съдържа повече азот, отколкото кислород.
2
Утаяването е:
3
При химичните промени се изменя видът на веществата, като от едни вещества се получават други вещества.
4
При пречистване на коя от изброените смеси може да използвате активен въглен?
5
Кой от изброените газове НЕ участва в състава на чистия въздух?
6
Кое е вярно? Серните и азотните оксиди:
7
Кои от изброените газове се отнасят към постоянните съставни части на въздуха?
8
Чугунът е сплав, която се получава от желязна руда и кокс в доменни пещи.
9
Кое от избрoените се отнася за въглеродния диоксид?
10
Кои от изброените продукти ще се получат при взаимодействието на природен газ с кислород в процеса на горене?
  • 1. вода
  • 2. въглероден диоксид
  • 3. сяра
  • 4. азот
  • 5. енергия
  • 6. утайка
11
Кое метеорологично събитие се очаква да се случи, ако количеството на водни пари в атмосферата се увеличи над допустимото?  
12
Защо при хора, отровени с гъби, се дава активен въглен?
13
Как се образуват киселинните дъждове?
  • Подредете правилно стъпките като започнете от източниците на вредни вещества.
14
Попълнете липсващите думи.
  • Отговорете правилно на въпроса като в празните полета впишете  физична или химична е промяната.
15
Свържете правино елементите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се