new-logo

Тест: Водата като екологичен фактор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички организми на планетата имат нужда от вода.
2
Водораслите си набавят вода чрез:
3
Растения, които живеят в близост до водни басейни се наричат:
4
Някои безгръбначи животни си набавят вода с помощта на цялото си тяло.
5
Как се наричат животните, живеещи във водата?
6
Подредете правилно изречението.
7
Кои от изброените структури са най-важни за изпарението на вода при висшите растения?
8
Човек е способен да отдели излишната вода от организма си чрез потене и чрез дишане.
9
Какво се случва, когато устицата по листата на растенията се затворят?
10
Попълнете празните места в тескта, като си помогнете с дадените думи.
  • отделят; набавят; извличат; съхраняват
11
Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
12
Кое е ВЯРНОТО твърдение?
13
Под всяко от дадените растения, поставете съответните приспособления, свързани с екологичния фактор вода.
14
Знаейки вече кои са екологичните групи растения и животни спрямо фактора вода, под всеки от изобразените представители, поставете съответната му екологична група.
15
Към коя екологична група животни, спрямо водата, принадлежи описаният представител?
  • "Голямата бяла чапла гнезди по високите дървета. Въпреки това, животът ѝ преминава във водоемите и по техните брегове, където тя ловува. Рядко, при излишък на храна от сухоземни животни, голямата бяла чапла може да живее и далеч от водата."

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 9. клас "Водата като екологичен фактор” ще имате възможност да проверите какво сте научили за един от най-важните абиотични фактори - водата. На какви екологични групи се поделят растенията и животните спрямо фактора вода? Ще имате възможност да упражните термини като хидрофити, мезофити и ксерофити. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се