Упражнение: Число на съществителното име – част 2


Описание на упражнението

Как образуват множествено число съществителните от трите рода - мъжки, женски и среден? Какви окончания използваме и кога? С онлайн упражнението по руски език за ниво А1 "Число на съществителното име - част 2" ще проверите и затвърдите знанията си за образуването на множествено число на съществителните в руски език. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Съществителните от среден род, които завършват на , в множествено число получават окончание:
5т. 2. Окончание за множествено число получават съществителните от среден род, които в единствено число завършват на:
5т. 3. При съществителните от среден род в множествено число има преход на ударението, ако:
5т. 4. Кое от посочените съществителни образува множествено число с окончание - ена?
5т. 5. Множественото число на съществителното письмо е письма.
  • ! Ударената гласна е подчертана.
6т. 6. Свържете съществителните с правилното окончание за образуване на множествено число.
6т. 7. В кой ред е допусната грешка при образуване на формата за множествено число?  
6т. 8. Свържете думите по двойки, които образуват множествено число с едно и също окончание.
6т. 9. Посочете вярното твърдение за следната груа съществителни:
  • место, автобус, платье, подпись, ложка, имя
6т. 10. В кой ред всички съществителни образуват множествено число по един и същи начин?
6т. 11. Колко от следните съществителни образуват множествено число с едно и също окончание:
  • гарантия, исполнение, плечо, чувство, радуга, месяц, поцелуй
  • ! Напишете отговора само с цифра. 
6т. 12. Посочете излишното съществително (според начина на образуване на множествено число).
11т. 13. Напишете дадените съществителни в множествено число.
11т. 14. Свържете всяка група съществителни със съответстващото й твърдение.
11т. 15. Изпишете дадените съществителни в множествено число.
  • ! Ако нямате руска клавиатура, вместо буква „ы“ използвайте комбинацията „ъй“.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!