new-logo

Тест: Твърди и меки съгласни

Тест

С онлайн теста по руски език "Твърди и меки съгласни" за ниво А1 ще проверите своите знания за твърдите и меките съгласни в руския език. Ще разпознавате двойките твърда - мека съгласна, съгласните, които са винаги твърди и съгласните, които са винаги меки. Ще тествате знанията си за позицииите, в които съгласните са твърди и позициите, в които гласните са меки. Учете и се забавлявайте с Уча.се.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се обозначава в транскрипция мекостта на съгласната?
  • ! Приемаме, че "с" е която и да е съгласна.
2
Колко двойки твърда - мека съгласна образуват съгласните в руския език?
  • ! Напишете отговора само с цифри.
3
Кой ред съдържа само съгласни, които са винаги твърди?
4
Кой ред съдържа само съгласни, които са винаги меки?
5
Съгласната "ч" може да бъде или твърда, или мека в зависимост от последващата гласна.
6
Коя от посочените думи е съставена само от твърди съгласни?
7
Коя от посочените думи е съставена само от меки съгласни?
8
Коя от двойките думи НЕ съдържа противопоставяща се двойка твърда - мека съгласна.
9
В кои от посочените думи съгласната "т" се чете меко?
10
В кои от посочените думи съгласната "б" се чете твърдо?
11
Свържете думите със съответстващото им вярно твърдение.
12
Коя от следните думи съответства на описанието: "Думата се състои от 2 меки и 2 твърди съгласни."?
13
Подредете във възходящ ред думите според броя на меките съгласни в тях. Най-отгоре поставете думата с най-малък брой меки съгласни.
14
Подредете във възходящ ред думите според броя на твърдите съгласни в тях. Най-отгоре поставете думата с най-малък брой твърди съгласни.
15
Отбележете верните твърдения за официалното название на Русия "Российская Федерация".
  • ! Повтарящите се съгласни се броят поотделно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се