Упражнение: Османската империя


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Османската империя - част 2“ ще проверите знанията си за експанзията на Османската империя на Балканите през XV век. Кои са княз Лазар, Мурад I, Баязид I? А знаете ли какво е най-характерно за битката на Косово поле? Каква е съдбата на кръстоносния поход през 1444 г.? С този тест ще проверите, знаете ли къде загива Владислав III Ягело. Каква била съдбата на Константинопол? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя битка е спечелена от християнските войски?
5т. 2. Отбележете вярно или грешно.
  • През 1389 г. на Косово поле воюват войските на цар Иван Шишман и войските на султан Баязид I.
5т. 3. Какво прави султан Баязид I след възкачването си на престола?
5т. 4. В коя битка е пленен Баязид I Светкавицата?
5т. 5. Кои събития ускорили организирането на кръстоносния поход от 1443-1444 г. срещу османците?
6т. 6. Кое събитие не е последица от битката при Косово поле?
6т. 7. Кое събитие не е свързано с управлението на султан Мурад II?
6т. 8. Подредете събитията в хронологична последователност.
6т. 9. Отбележете вярно или грешно.
  • В решителното сражение край Варна през 1444 г. между полско-унгарските войски и османците, загинал крал Владислав III Ягело.
6т. 10. Кое историческо събитие не е свързано с 1453 година?
6т. 11. Запишете името на личността, за която се отнася текстът.
  • Крал на Полша и Унгария. През 1440 г. двете държави сключили уния, по силата на която кралят се задължил да обедини двете кралства за борба с османските завоеватели. С помощта на папата организирал поход срещу тях.
6т. 12. Как се наричат наследниците на Търновското и Видинското царство, които се възползвали от вътрешните междуособици на Османската империя и вдигнали въстание в началото на XV в.?
11т. 13. Кое събитие е показано на изображението?
11т. 14. Свържете личностите с историческите събития:
11т. 15. За кое събитие се отнася документът?
  • "Варварският цар, възгордян от победите си и от завладяването на много народи, понеже беше слушал за Търново..., за красотата му и за самото му местоположение – извънредно труден за превземане, защото освен стени притежаваше достатъчно и естествени крепости, а освен това – големи богатства и многобройно население .., пожела доброненавистният да го разори." из "Похвално слово за Евтимий" от Гр. Цамблак

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!