Упражнение: Структура и жизнени процеси при човека ( Обобщение ) - Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по човекът и природата за 6. клас "Структура и жизнени процеси при човека (Обобщение) - Част 2" ще проверите вашите знания за процесите размножаване, растеж и развитие при човека. Кои са органите на женската и мъжката полова система? Кои са най-честите заболявания на половата система? Какви са причините за тях? Как можем да се предпазим? Какво представлява растежа и развитието? През какви етапи преминава развитието на човека? Как човекът влияе върху природата и как може да я запази? Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са органите на женската полова система?
5т. 2. Кои са органите на мъжката полова система?
5т. 3. Кои от изброените твърдения за растежа на човека са правилни?
5т. 4. Кое от изброените заболявания НЕ е на половата система?
5т. 5. Вярно или грешно е твърдението?
  • Човекът е възникнал в резултат на биологичната еволюция. Тя е сложен и продължителен процес на зараждане на живота и възникването на различни видове организми един от друг.
6т. 6. Растежът на човека не протича с постоянна скорост. Кога е най-усилен растежът на човека?
6т. 7. Кои са начините за предаване на СПИН?
6т. 8. Дадени са различни твърдения за яйчниците като органи в човешкия организъм. Срещу всяко от тях поставете ДА за правилно и НЕ ако твърдението е грешно.
6т. 9. Разгледайте изображението и запишете срещу цифрата съответния термин.
  • Използвайте думите яйцеклетка, сперматозоид, зигота и оплождане.
6т. 10. Свържете правилно периодите на следзародишното развитие със съответната характеристика за него.
6т. 11. Какъв е средният ръст на българските жени и мъже? Запишете отговорите с цифри.
6т. 12. Кой от изброените факти НЕ показва, че човекът е част от природата?
11т. 13. Свържете правилно елементите.
11т. 14. Свържете правилно елементите със съответното изображение.
11т. 15. Кои от изброените твърдения, относно нанасянето на сериозни щети и нарушава равновесието в природата от човека, са верни?
  • Свържете елементите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!