new-logo

Тест: Империята на Александър Македонски

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно или грешно е твърдението, че Македонското царство възникнало на Балканския полуостров?
2
За кой владетел се отнася описанието?
  • Използвал противоречията между елинските полиси, за да разшири територията на държавата си и да наложи властта си над Елада.
3
Как се наричал новият боен ред, който създал Филип II?
4
Коя е историческата личност на изображението?
5
Вярно или грешно е твърдението?
  • След походите на Александър Македонски на изток Македонската държава се превърнала в империя с територии от Балканите до Индия.
6
Разгледайте внимателно картата и свържете правилно елементите, за да се получат верни твърдения.
7
Кой е елинският оратор, който изнасял пламенни речи, с които защитава свободата на елините и обяснява опасността от македонско влияние в Елада.
8
Към кого са отправени думите: „Сине, търси си царство достойно за теб, Македония ти е малка.“?
9
С кое място се свързва поражението на елините, довело до край на елинската независимост?
10
Защо за елините древните македонци били варвари?
11
Кое действие на Филип II доказва, че Елада изгубила свободата си?
12
Кое понятие е пропуснато в текста?
  • Александър Македонски създал огромна държава, която се простирала от Балканите до Индия. Обединен бил източния свят. През новата епоха на ......................... западната и източната култура взаимно си проникнали. Създадени били нови градове, развили се науката и изкуството, а човекът се чувствал гражданин на света.
13
Разгледайте внимателно картата и запишете мястото на битката, която отваря пътя на Александър Македонски към завладяването на Египет. (Граник, Исос, Гавгамела)
14
Разгледайте внимателно линията на времето и изпълнете задачата:
  • На мястото на цифрите запишете  годината и мястото на събитието.
15
На коя империя от Древния Изток прилича организацията на управлението на империята на Александър Македонски?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 7. клас „Империята на Александър Македонски - част 1“ ще проверите знанията си за постиженията на Филип II и Александър Македонски. Знаете ли, че докато елинските полиси се разкъсвали от вътрешни противоречия, се издигнала Македония? Как Елада загубила свободата си след Херонея и събранието в Коринт? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се