Упражнение: Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2


Описание на упражнението

"Умножение с едноцифрено число. Упражнение 2" е заглавието на онлайн упражнението по математика за 4. клас, което бобърът Боб е подготвил специално за вас. В него ви очакват забавни задачи и примерчета за решаване. Ще трябва да се превърнете в едни следователи и да търсите най-лесния начин за решаването на задачите. Знаем, че ще се справите отлично, но за да сте сигурни и вие и да проверите знанията си направете това упражнение. Ще умножавате с преминаване, а също така ще събирате и изваждате. Желаем ви успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Къде посоченият пример е представен по най-лесния начин за пресмятане?
  • 10 386 + 10 386 + 10 386 + 10 386 = ?
5т. 2. Къде посоченият израз е пресметнтат по най-лесен начин?
  • 24 618 + 24 618 + 19 250 + 24 618 + 19 250 = ?
5т. 3. Пресметнете израза.
5т. 4. Вярно ли е пресметнат даденият израз?
  • 72 391 . 7 - 72 391 . 3 = 72 391 . (7 - 3) = 72 391 . 3 = 217 173
5т. 5. Кои от изразите имат един и същ резултат?
6т. 6. Бобърът Боб умножил числата 21 834 и 3 и ги събрал с произведението на 21 834 и 5. Кое число е получил?
6т. 7. Попълнете така, че да е вярно решен изразът.
6т. 8. Пресметнтете дадения израз. Колко получихте?
  • 39 200 + 39 200 + 39 200 + 39 200 + 39 200 = ?
6т. 9. Сравнете изразите като използвате правилния знак (<, =, >).
6т. 10. Бобърът Боб отишъл на бригада, за да бере ябълки. За една седмица той набрал 13 920 ябълки, а за един месец 4 пъти повече. Колко ябълки е набрал бобърът Боб за един месец?
6т. 11. Свържете изразите с верните отговори.
6т. 12. Подредете във възходящ ред изразите според отговора, който се получава (от най-малкия към най-големия).
11т. 13. В супермаркет доставили 14 370 бутилки минерална вода по 3 литра и 14 370 бутилки по 5 литра. Колко литра вода общо са доставили в супермаркета?
11т. 14. В магазин за техника доставили 8 броя телевизори на цена 4 590 лв. за брой и от тях продали 3 телевизора с цена 4 590 лв. за брой. Колко лева ще спечелят ако продадат и останалите 5 телевизора?
11т. 15. Фирма за млечни продукти за един ден произвела 12 630 кофички кисело мляко, 4 пъти повече кофички плодово мляко и 15 450 кофички айрян. Колко кофички с мляко общо са произвели за един ден?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!