Упражнение: Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2. Текстова задача. Чертане на ъгли


Описание на упражнението

"Решаване на задачи от типа 1 703 124 х 2. Текстова задача. Чертане на ъгли" е поредното изключително интересно онлайн упражнение по математика за 4. клас. Още от заглавието му става ясно, че в него ще упражните знанията си за решаване на текстови задачи като използвате умножението с преминаване, а заедно с него и действията събиране и изваждане. В заглавието се крие и още нещо и това е любимото ви чертаене на ъгли. Ще имате възможността да се упражните в разпознаването на вида на ъглите и ще си припомните как се чертаят ъгли с помощта на транспортир. Знаем, че привлякохме вниманието ви и сега само трябва да натиснете бутона "Започни упражнението" и да попиете знанията от него. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какъв по вид е ъгъл LCS?
5т. 2. Какъв по вид е ъгъл по-голям от 90°?
5т. 3. Вярно ли е, че на картинката е начертан ъгъл равен на 105°?  
5т. 4. В кои от показаните примери произведението е едно и също число?
5т. 5. Вярно ли е, че частното на числата 585 и 5 е 117?
6т. 6. Шапкарят намислил едно число. Разделил това число на 4 и получил 19 245. Кое число е намислил Шапкарят?
6т. 7. Какъв по вид е ъгъл АОС?  
6т. 8. Мими намислила число, което разделила на 7 и получила 11 904. Кое число е намислила Мими?
6т. 9. Иван е пробягал 9 470 м, а приятелят му Сашо - с 7 820 м по-малко. Колко метра e пробягал Сашо?
6т. 10. Определете вида на ъгъл KLM.
6т. 11. Пресметнете дадените изрази и ги подредете в низходящ ред (от най-големия към най-малкия) според получените резултати.
6т. 12. Свържете показаните ъгли с верния вид.
11т. 13. Учениците от едно училище решили определен брой задачи. В училището има 6 паралелки по математика като всяка паралелка решила равен брой задачи.
  • Колко задачи са решили учениците от това училище, ако в една паралелка са решили 13 849 задачи?
11т. 14. За едно техническо изложение доставили 6 машини като едната е на цена 20 745 лв. Каква надценка е сложил търговецът, ако очаква приходите от продажбата на всички машини да са 128 496 лв.?
11т. 15. В автомобилен салон продали 4 автомобила като общата стойност на продадените автомобили с надценката е 98 800 лв. Каква е цената на един автомобил като знаете, че надценката върху цената му е 500 лв.?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!