Упражнение: Кохерентни вълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10. клас „Кохерентни вълни“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за същността на светлината и за причините да не се наблюдават толкова често явленията интерференция и дифракция на светлината. Ще  научите за специфичните изисквания, на които трябва да отговарят източниците на светлина, за да се нарекат "кохерентни" . Ще разберете как можете да създавате кохерентни светлинни вълни и кохерентни източници. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. По кои показатели ще определим две вълни като кохерентни?
5т. 2. Кои източници наричаме кохерентни?
5т. 3. За да интерферират две светлинни вълни е необходимо:
5т. 4. Всички точки от вълновия фронт на една монохроматична вълна могат да се разглеждат като:
5т. 5. Вярно ли е, че всеки два произволно избрани лазера могат да са кохерентни източници, тъй като светлината, която излъчват е с една и съща дължина на вълната?
6т. 6. В панорамните кина образите от филмовата лента се проектират върху екрана от три прожекционни апарата. Влияе ли се качеството на образа от пресичането на светлинните снопове?
6т. 7. Може ли две светлинни вълни с различни честоти да бъдат кохерентни?
  • Попълнете липсващите думи и ще откриете отговора на въпроса.
6т. 8. Посочете причините, които ограничават кохерентността и водят до снижаване на видимостта на интерференчната картина.
6т. 9. Вярно ли е, че винаги можем да получим кохерентни вълни ако разделим вълновия фронт (както е при опита на Юнг) или ако разделим амплитудата на вълната, както е показано на картинката.  
6т. 10. Кое е явлението, което обединява изображенията от картинката?
6т. 11. В коя от посочените ситуации, които са изобразени на картинката, двете вълни са кохерентни?
6т. 12. Разгледайте внимателно изображенията на картинката и отговорете кои са методите, които позволяват да се наблюдава многоцветната интерференчна картина?
11т. 13. На картинката са изобразени вълни. Кои от тях са кохерентни?
11т. 14. Как е възможно двата източника да генерират едновременно интерференчни минимуми и максимуми?
11т. 15. Един от най-важните въпроси, когато говорим за кохерентност на източници  и/или вълни, е всъщност колко стабилна е тази кохерентност. Кои според Вас са факторите, които определят това?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!